Đăng Ký Nhận Bản Tin
Đăng ký nhận các bản tin & khuyến mãi


Tỷ giá quy đổi
Ngoại tệ Rate
AUD 18,159.55
EUR 28,447.03
GBP 32,047.08
JPY 214.53
USD 22,735.00
Được cập nhật từ Ngân hàng Ngoại Thương - 20/02/2018