Đăng Ký Nhận Bản Tin
Đăng ký nhận các bản tin & khuyến mãi


MÁY UỐN ỐNG ĐÀI LOAN HC 500R2-4SM

Specifications

Description Unit
Kích thước ống / Max Tube O.D & W.T (O.D x t) Mild Steel Ø 50.8 x 2.5 mm
Stainless Steel S.S Ø 45 x 2.0 mm
Square M.S Ø 45 x 2.0 mm
Bán kính uốn tối đa / Max. Drawing Bending Radius 200 mm
Góc uốn tối đa / Max. Bending Angle 2000
Chiều dài hiệu dụng gá phôi / Effective Mandrel Length 2500 mm
Khả năng uốn / Bending Độ chính xác / Accuracy ± 0.05
Tốc độ uốn / Speed/sec 1100
Khả năng cấp phôi / Feeding Độ chính xác / Accuracy ± 0.05
Tốc độ uốn / Speed/sec 1000
Khả năng xoay phôi / Rotation Độ chính xác / Accuracy ± 0.05
Tốc độ uốn / Speed/sec 2000
Tổng công suất / Total power 22 HP
Sự chênh lệch bán kính uốn tối đa / Max bending radius difference (R) 65
Kích thước máy / Machine Size (LxWxH) 5100mm x 1600mm x 1700 mm
Trọng lượng máy / Weight of Machine (kg) 4500 kg

Contact: