Đăng Ký Nhận Bản Tin
Đăng ký nhận các bản tin & khuyến mãi


Máy cập nhật trong ngày

Youtube Channel - T.A.T Machinery Corporation
Máy Phay CNC - MAKINO
Máy Phay CNC - MAKINO
Mã SP: VHBH-011-09
Model: KE-55
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Nén khí - TOSHIBA
Máy Nén khí - TOSHIBA
Mã SP: ANBD-007-02
Model: 3.7AD
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá

Máy mới cập nhật

Máy Phay CNC-HITACHI SEIKI
Máy Phay CNC-HITACHI SEIKI
Mã SP: ANBE-043-03
Model: VK45II
Kho máy: Việt Nam
340.00 Triệu    
Yêu cầu đặt hàng
Máy Tiện CNC-MORISEIKI
Máy Tiện CNC-MORISEIKI
Mã SP: ANBI-42413-2
Model: CL-25A
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Đứng-OKUMA HOWA
Trung Tâm Gia Công Đứng-OKUMA HOWA
Mã SP: ANBI-42467
Model: MILLAC415V
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Phay CNC-MAKINO SEIKI
Máy Phay CNC-MAKINO SEIKI
Mã SP: ANBI-42379
Model: MSA40
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Dây Chuyền Cuốn/ Xả Tôn-IKASAWA
Dây Chuyền Cuốn/ Xả Tôn-IKASAWA
Mã SP: VHBI-005-01
Model: ES-86435-1
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Chấn-AIZAWA
Máy Chấn-AIZAWA
Mã SP: VHBI-005-05
Model: APL_16031
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Cắt-AIZAWA
Máy Cắt-AIZAWA
Mã SP: VHBI-005-04
Model: AST_631
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Cắt-AIZAWA
Máy Cắt-AIZAWA
Mã SP: VHBI-005-02
Model: S1331N
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Dập-ENOMOTO
Máy Dập-ENOMOTO
Mã SP: VHBI-003-01
Model: 300VF
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn-AMADA
Mã SP: ANBI-41994-1
Model: FBD1253
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Chấn-KOMATSU
Máy Chấn-KOMATSU
Mã SP: VHBI-001-01
Model: PHS450X620
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Phay CNC-MORISEIKI
Máy Phay CNC-MORISEIKI
Mã SP: ANBI-55249
Model: SH400
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
110T PRESS MACHINE-AIDA
110T PRESS MACHINE-AIDA
Mã SP: ANBI-42148-2
Model: NC1-110(2)
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Đứng-YASDA
Trung Tâm Gia Công Đứng-YASDA
Mã SP: ANBI-42252-1
Model: YBM-640V
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Cắt-AIZAWA
Máy Cắt-AIZAWA
Mã SP: ANBI-55116
Model: AST-631
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Phay Giường-MARUFUKU
Máy Phay Giường-MARUFUKU
Mã SP: VHBH-025-02
Model: DP150WS-4M
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Chấn-TOYOKOKI
Máy Chấn-TOYOKOKI
Mã SP: VHBH-024-01
Model: HYD 50040
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Band Saw-AMADA
Band Saw-AMADA
Mã SP: VHBH-023-03
Model: HFA 400S
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Cắt Laser-AMADA
Máy Cắt Laser-AMADA
Mã SP: VHBH-023-02
Model: F0-3015
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn-AMADA
Mã SP: VHBH-022-03
Model: RG-80
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá