Đăng Ký Nhận Bản Tin
Đăng ký nhận các bản tin & khuyến mãi


Tỷ giá quy đổi
Ngoại tệ Rate
AUD 17,594.04
EUR 28,137.65
GBP 32,159.28
JPY 212.55
USD 22,810.00
Được cập nhật từ Ngân hàng Ngoại Thương - 22/04/2018

CÁC LOẠI MÁY KHÁC

Youtube Channel - T.A.T Machinery Corporation
Máy Hàn - DENGENSHA
Máy Hàn - DENGENSHA
Mã SP: TNBG-004-03
Model: NRDA-90-610
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Hàn - DENGENSHA
Máy Hàn - DENGENSHA
Mã SP: TNBG-004-04
Model: NRDA1-120
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Gear Tester - HAMAI
Gear Tester - HAMAI
Mã SP: ANBG-025-07
Model: 5LD
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Bắn Tia - SODICK
Máy Bắn Tia - SODICK
Mã SP: ANBG-0314-02
Model: AP3R
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Nén khí - MEIJI
Máy Nén khí - MEIJI
Mã SP: ANBF-051-04-01
Model: AP-2DK
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Hàn - DAIHEN
Máy Hàn - DAIHEN
Mã SP: ANBF-051-01-01

Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Nén khí - KOBELCO
Máy Nén khí - KOBELCO
Mã SP: OMBE-008-01-01
Model: KST 11A
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Lapping & Polishing Machine - ENGIS HYPREZ
Lapping & Polishing Machine - ENGIS HYPREZ
Mã SP: ANBE-050-01-02
Model: EJW-400IFN
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Nén khí - HITACHI
Máy Nén khí - HITACHI
Mã SP: ANBE-068-01
Model: OIL FREE SCREW 37
Kho máy: Việt Nam
70.00 Triệu    
Yêu cầu đặt hàng
Máy Nén khí - HITACHI
Máy Nén khí - HITACHI
Mã SP: ANBE-054-01
Model: PB-7.5EC5
Kho máy: Việt Nam
24.00 Triệu    
Yêu cầu đặt hàng
Gear Tester Machine - HAMAI
Gear Tester Machine - HAMAI
Mã SP: ANBE-036-06
Model: 5LD
Kho máy: Việt Nam
50.00 Triệu    
Yêu cầu đặt hàng
Lò tôi chân không - NAKANIHON
Lò tôi chân không - NAKANIHON
Mã SP: ANBE-035-03
Model: NVF-30
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Nén khí - TOSHIBA
Máy Nén khí - TOSHIBA
Mã SP: ANBD-007-01-01
Model: KA Series 15T
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Nén khí - IWATA
Máy Nén khí - IWATA
Mã SP: ANBD-007-03
Model: CSD-22P
Kho máy: Việt Nam
9.00 Triệu    
Yêu cầu đặt hàng
Máy Nén khí - TOSHIBA
Máy Nén khí - TOSHIBA
Mã SP: ANBD-007-02
Model: 3.7AD
Kho máy: Việt Nam
14.00 Triệu    
Yêu cầu đặt hàng
Máy Hàn Tig - AMADA
Máy Hàn Tig - AMADA
Mã SP: OMBC-002-05
Model: AMT-370W
Kho máy: Việt Nam
36.00 Triệu    
Yêu cầu đặt hàng
Bếp Ga - NK
Bếp Ga - NK
Mã SP: A8-061-02
Model: 121A
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Bếp Ga - NK
Bếp Ga - NK
Mã SP: A8-061-03
Model: 101A
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Bếp Ga - NK
Bếp Ga - NK
Mã SP: A8-061-04
Model: 61A
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Bếp Ga - NK
Bếp Ga - NK
Mã SP: A8-059/60-03
Model: 61A
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
<< :: < :: [1] [2] [3] [4] :: > :: >>