Đăng Ký Nhận Bản Tin
Đăng ký nhận các bản tin & khuyến mãi


Dây Chuyền Cuốn/ Xả Tôn

Youtube Channel - T.A.T Machinery Corporation
Dây Chuyền Cuốn/ Xả Tôn - IKASAWA
Dây Chuyền Cuốn/ Xả Tôn - IKASAWA
Mã SP: VHBI-005-01
Model: ES-86435-1
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Uncoil and Straightening Machine - AIDA
Uncoil and Straightening Machine - AIDA
Mã SP: 00013543
Model: ES1
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Straightening Machine - SHOWA
Straightening Machine - SHOWA
Mã SP: ANBE-042-01-01
Model: SE-120
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Dây Chuyền Cuốn/ Xả Tôn - ORII
Dây Chuyền Cuốn/ Xả Tôn - ORII
Mã SP: A11-021-09
Model: ML05 TAAA
Kho máy: Việt Nam
32.50 Triệu    
Yêu cầu đặt hàng
Dây Chuyền Cuốn/ Xả Tôn - KOMATSU
Dây Chuyền Cuốn/ Xả Tôn-KOMATSU
Dây Chuyền Cuốn/ Xả Tôn - KOMATSU
Mã SP: VHBI-002-01
Model: LX18BFBX
Kho máy: Nhật
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Uncoiler Straightener Feeder - ORII
Uncoiler Straightener Feeder-ORII
Uncoiler Straightener Feeder - ORII
Mã SP: ANBG-014-03-01
Model: LK-03AC AA-X
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Uncoiler Straightener Feeder - ORII
Uncoiler Straightener Feeder-ORII
Uncoiler Straightener Feeder - ORII
Mã SP: ANBG-012-02
Model: LCC03KR
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Rotary Shear Line - HITACHI
Rotary Shear Line-HITACHI
Rotary Shear Line - HITACHI
Mã SP: ANBG-017-01
Model: 3.2mmT x 1300mmW
Kho máy: Nhật
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Auto Feeder  - AMADA
Auto Feeder -AMADA
Auto Feeder - AMADA
Mã SP: ANBF-030-01
Model: NCH8-400
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Vertical slitting machine - HONDA
Vertical slitting machine-HONDA
Vertical slitting machine - HONDA
Mã SP: ANBF-001-02
Model: TS333
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Vertical slitting machine - HONDA
Vertical slitting machine-HONDA
Vertical slitting machine - HONDA
Mã SP: ANBF-001-01
Model: TS333
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Slitter Line - SANUMA
Slitter Line-SANUMA
Slitter Line - SANUMA
Mã SP: ANBD-1112-01
Model: SUS8.0t(SS10t) x 1600w x 20(25)Ton
Kho máy: Nhật
Yêu cầu sản phẩm tương tự