Đăng Ký Nhận Bản Tin
Đăng ký nhận các bản tin & khuyến mãi


Tỷ giá quy đổi
Ngoại tệ Rate
AUD 17,594.04
EUR 28,137.65
GBP 32,159.28
JPY 212.55
USD 22,810.00
Được cập nhật từ Ngân hàng Ngoại Thương - 22/04/2018

GIA CÔNG CẮT GỌT CNC

Youtube Channel - T.A.T Machinery Corporation
Máy Tiện CNC - EGURO
Máy Tiện CNC - EGURO
Mã SP: ANBC-043-03
Model: RC-600
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Phay CNC - MORISEIKI
Máy Phay CNC - MORISEIKI
Mã SP: ANBI-55249
Model: SH400
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Đứng - YASDA
Trung Tâm Gia Công Đứng - YASDA
Mã SP: ANBI-42252-1
Model: YBM-640V
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Đứng - YAMAZAKI
Trung Tâm Gia Công Đứng - YAMAZAKI
Mã SP: ANBI-42175-1
Model: VTC-200C
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Đứng - NIIGATA
Trung Tâm Gia Công Đứng - NIIGATA
Mã SP: VHBH-022-04
Model: CV4
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Tiện CNC - MORISEIKI
Máy Tiện CNC - MORISEIKI
Mã SP: ANBH-0918-02
Model: MT200S
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Tiện CNC - MORISEIKI
Máy Tiện CNC - MORISEIKI
Mã SP: ANBH-0918-01
Model: MT1500
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Đứng - NIIGATA
Trung Tâm Gia Công Đứng - NIIGATA
Mã SP: ANBH-55181-21
Model: EV50A
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Tiện CNC - OM
Máy Tiện CNC - OM
Mã SP: ANBH- 41914
Model: MACTURN30
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Mài CNC - OKAMOTO
Máy Mài CNC - OKAMOTO
Mã SP: VHBH-015-02
Model: PSG63DXNC
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Đứng - TOSHIBA
Trung Tâm Gia Công Đứng - TOSHIBA
Mã SP: ANBH-41672-3
Model: ASV400
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Đứng - TAKEDA
Trung Tâm Gia Công Đứng - TAKEDA
Mã SP: ANBH- 41448
Model: RT8S-1500GM
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Phay Giường - OKUMA
Máy Phay Giường - OKUMA
Mã SP: ANBH-0612-01
Model: MCV-A13
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Phay CNC - MAKINO
Máy Phay CNC - MAKINO
Mã SP: VHBH-011-09
Model: KE-55
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Cắt Dây CNC - FANUC
Máy Cắt Dây CNC - FANUC
Mã SP: VHBH-011-01
Model: Anpha-OB
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Mài Tròn CNC - TOYODA
Máy Mài Tròn CNC - TOYODA
Mã SP: VHBH-009-06
Model: GPN5A-32x100
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Phay CNC - HITACHI
Máy Phay CNC - HITACHI
Mã SP: VHBH-009-01
Model: MACCMATIC-610VG
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Phay CNC - MAKINO
Máy Phay CNC - MAKINO
Mã SP: VHBH-011-07
Model: KE-55
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Tiện CNC - MIYANO
Máy Tiện CNC - MIYANO
Mã SP: ANBH-0203-01
Model: LZ-01W
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Tiện CNC - MORISEIKI
Máy Tiện CNC - MORISEIKI
Mã SP: ANBH-0203-02
Model: SL-75B
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
<< :: < :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: > :: >>