Đăng Ký Nhận Bản Tin
Đăng ký nhận các bản tin & khuyến mãi


Tỷ giá quy đổi
Ngoại tệ Rate
AUD 17,594.04
EUR 28,137.65
GBP 32,159.28
JPY 212.55
USD 22,810.00
Được cập nhật từ Ngân hàng Ngoại Thương - 22/04/2018

Máy Cắt Plasma/Laser

Youtube Channel - T.A.T Machinery Corporation
Máy Cắt Laser - AMADA
Máy Cắt Laser - AMADA
Mã SP: VHBH-023-02
Model: F0-3015
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Cắt Plasma - KOHTAKI
Máy Cắt Plasma - KOHTAKI
Mã SP: VHBH-019-02
Model: PC-8800CNC
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Cắt Laser - AMADA
Máy Cắt Laser-AMADA
Máy Cắt Laser - AMADA
Mã SP: ANBH-005-01
Model: FO-3015NT
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Máy Cắt Laser - AMADA
Máy Cắt Laser-AMADA
Máy Cắt Laser - AMADA
Mã SP: ANBH-1101-01
Model: FO-3015
Kho máy: Nhật
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Máy Cắt Laser - AMADA
Máy Cắt Laser-AMADA
Máy Cắt Laser - AMADA
Mã SP: VHBH-016-01
Model: FO-2412NT
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Máy Cắt Laser - SHIBUYA
Máy Cắt Laser-SHIBUYA
Máy Cắt Laser - SHIBUYA
Mã SP: OMBF-009-01
Model: SPL3725EA/20V-F1
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Máy Cắt Plasma - KOMATSU
Máy Cắt Plasma-KOMATSU
Máy Cắt Plasma - KOMATSU
Mã SP: ANBF-0522-01
Model: TFP-3051
Kho máy: Nhật
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Pipe Profile Cutting Machine - MARUHIDE
Pipe Profile Cutting Machine-MARUHIDE
Pipe Profile Cutting Machine - MARUHIDE
Mã SP: ANBF-016-01
Model: HID-900EH
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Máy Cắt Laser - SHIBUYA
Máy Cắt Laser-SHIBUYA
Máy Cắt Laser - SHIBUYA
Mã SP: ANBE-056-01
Model: SPL3430
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Máy Cắt Laser - AMADA
Máy Cắt Laser-AMADA
Máy Cắt Laser - AMADA
Mã SP: ANBE-036-02
Model: FS-160 ILA-F2
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Máy Cắt Laser - SHIBUYA
Máy Cắt Laser-SHIBUYA
Máy Cắt Laser - SHIBUYA
Mã SP: ANBD-042-02
Model: WTS-4112/SOL 1000H
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Máy Cắt Laser - SHIBUYA
Máy Cắt Laser-SHIBUYA
Máy Cắt Laser - SHIBUYA
Mã SP: SBBD-0709-01
Model: SPL3730EA/SOL20V
Kho máy: Nhật
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Máy Cắt Laser - SHIBUYA
Máy Cắt Laser-SHIBUYA
Máy Cắt Laser - SHIBUYA
Mã SP: OMBD-004-01
Model: WTS4112/SOL12MH
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Máy Cắt Laser - SHIBUYA
Máy Cắt Laser-SHIBUYA
Máy Cắt Laser - SHIBUYA
Mã SP: 121108-02
Model: WTS4112/SOL12MH
Kho máy: Nhật
Yêu cầu sản phẩm tương tự