Đăng Ký Nhận Bản Tin
Đăng ký nhận các bản tin & khuyến mãi


Tỷ giá quy đổi
Ngoại tệ Rate
AUD 17,594.04
EUR 28,137.65
GBP 32,159.28
JPY 212.55
USD 22,810.00
Được cập nhật từ Ngân hàng Ngoại Thương - 22/04/2018

MÁY GIA CÔNG ĐỊNH HÌNH

Youtube Channel - T.A.T Machinery Corporation
Máy Chấn - KOMATSU
Máy Chấn - KOMATSU
Mã SP: VHBI-001-01
Model: PHS450X620
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
110T PRESS MACHINE - AIDA
110T PRESS MACHINE - AIDA
Mã SP: ANBI-42148-2
Model: NC1-110(2)
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Cắt - AIZAWA
Máy Cắt - AIZAWA
Mã SP: ANBI-55116
Model: AST-631
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Dập - AIDA
Máy Dập - AIDA
Mã SP: VHBH-025-04
Model: C1_15(2)
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Dập - AIDA
Máy Dập - AIDA
Mã SP: VHBH-025-01
Model: C1_11(2)_B
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Chấn - TOYOKOKI
Máy Chấn - TOYOKOKI
Mã SP: VHBH-024-01
Model: HYD 50040
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Cắt Laser - AMADA
Máy Cắt Laser - AMADA
Mã SP: VHBH-023-02
Model: F0-3015
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Chấn - AMADA
Máy Chấn - AMADA
Mã SP: VHBH-022-03
Model: RG-80
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Cắt - KOMATSU
Máy Cắt - KOMATSU
Mã SP: VHBH-022-01
Model: SHS6
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Chấn - NISSHINBO
Máy Chấn - NISSHINBO
Mã SP: VHBH-020-02
Model: RT125-3000
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Chấn - KOMATSU
Máy Chấn - KOMATSU
Mã SP: VHBH-020-01
Model: PHS200X400
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Dập - AIDA
Máy Dập - AIDA
Mã SP: ANBH-42114-1
Model: NC1-80(2)
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Cắt - AIZAWA
Máy Cắt - AIZAWA
Mã SP: VHBH-019-03
Model: A2-520
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Cắt Plasma - KOHTAKI
Máy Cắt Plasma - KOHTAKI
Mã SP: VHBH-019-02
Model: PC-8800CNC
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Chấn - KOMATSU
Máy Chấn - KOMATSU
Mã SP: ANBH-41967
Model: PHS80X255
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Uốn Tôn - YOSHIDA
Máy Uốn Tôn - YOSHIDA
Mã SP: ANBH-42090
Model: 74
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Chấn - AMADA
Máy Chấn - AMADA
Mã SP: ANBH-41549
Model: RG35
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Cắt - AMADA
Máy Cắt - AMADA
Mã SP: VHBH-018-02
Model: H-3013
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Chấn - AMADA
Máy Chấn - AMADA
Mã SP: ANBH-41986
Model: RG80S
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Cắt - AAA
Máy Cắt - AAA
Mã SP: ANBH-0405-05
Model: AST631
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
<< :: < :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: > :: >>