Đăng Ký Nhận Bản Tin
Đăng ký nhận các bản tin & khuyến mãi


Tỷ giá quy đổi
Ngoại tệ Rate
AUD 17,862.30
EUR 28,106.52
GBP 31,920.13
JPY 213.24
USD 22,770.00
Được cập nhật từ Ngân hàng Ngoại Thương - 24/02/2018

Máy Nén khí

Youtube Channel - T.A.T Machinery Corporation
Máy Nén Khí Trục Vít - AIRMAN
Máy Nén Khí Trục Vít - AIRMAN
Mã SP: VHBH-016-01-01
Model: SASG19SD
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Nén khí - MEIJI
Máy Nén khí - MEIJI
Mã SP: ANBF-051-04-01
Model: AP-2DK
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Nén khí - KOBELCO
Máy Nén khí - KOBELCO
Mã SP: OMBE-008-01-01
Model: KST 11A
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Nén khí - HITACHI
Máy Nén khí - HITACHI
Mã SP: ANBE-068-01
Model: OIL FREE SCREW 37
Kho máy: Việt Nam
70.00 Triệu    
Yêu cầu đặt hàng
Máy Nén khí - HITACHI
Máy Nén khí - HITACHI
Mã SP: ANBE-054-01
Model: PB-7.5EC5
Kho máy: Việt Nam
24.00 Triệu    
Yêu cầu đặt hàng
Máy Nén khí - TOSHIBA
Máy Nén khí - TOSHIBA
Mã SP: ANBD-007-01-01
Model: KA Series 15T
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Nén khí - IWATA
Máy Nén khí - IWATA
Mã SP: ANBD-007-03
Model: CSD-22P
Kho máy: Việt Nam
9.00 Triệu    
Yêu cầu đặt hàng
Máy Nén khí - TOSHIBA
Máy Nén khí - TOSHIBA
Mã SP: ANBD-007-02
Model: 3.7AD
Kho máy: Việt Nam
14.00 Triệu    
Yêu cầu đặt hàng
Máy Nén khí - KOBELCO
Máy Nén khí-KOBELCO
Máy Nén khí - KOBELCO
Mã SP: INBH-002-01
Model: AG15A
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Máy Nén khí - HITACHI
Máy Nén khí-HITACHI
Máy Nén khí - HITACHI
Mã SP: MMBG-002-02
Model: DSP-75AT5N
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Máy Nén khí - MITSUBISHI
Máy Nén khí-MITSUBISHI
Máy Nén khí - MITSUBISHI
Mã SP: VHBG-004-03
Model: Z115AS
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Máy Nén khí - MITSUISEIKI
Máy Nén khí-MITSUISEIKI
Máy Nén khí - MITSUISEIKI
Mã SP: ANBG-001-01
Model: ZV37AS-R
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Máy Nén khí - IHI
Máy Nén khí-IHI
Máy Nén khí - IHI
Mã SP: ANBE-061-02
Model: NS22SA5-20D
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Máy Nén khí - MEIJI
Máy Nén khí-MEIJI
Máy Nén khí - MEIJI
Mã SP: ANBE-054-02
Model: APK-110A
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Máy Nén khí - AIRMAN
Máy Nén khí-AIRMAN
Máy Nén khí - AIRMAN
Mã SP: ANBE-023-01
Model: SWS55U-57
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Máy Nén khí - 101A
Máy Nén khí-101A
Máy Nén khí - 101A
Mã SP: ANBE-022-01-04
Model: RD-7.5AC
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Máy Nén khí - IWATA
Máy Nén khí-IWATA
Máy Nén khí - IWATA
Mã SP: ANBB-053-07
Model: 5P-37PB
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Máy Nén khí - IWATA
Máy Nén khí-IWATA
Máy Nén khí - IWATA
Mã SP: ANBC-049-05-01
Model: CSD-22P
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự