Đăng Ký Nhận Bản Tin
Đăng ký nhận các bản tin & khuyến mãi


Tỷ giá quy đổi
Ngoại tệ Rate
AUD 17,862.30
EUR 28,106.52
GBP 31,920.13
JPY 213.24
USD 22,770.00
Được cập nhật từ Ngân hàng Ngoại Thương - 24/02/2018

Máy Phay CNC

Youtube Channel - T.A.T Machinery Corporation
Trung Tâm Gia Công Đứng - YASDA
Trung Tâm Gia Công Đứng - YASDA
Mã SP: ANBI-42252-1
Model: YBM-640V
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Đứng - YAMAZAKI
Trung Tâm Gia Công Đứng - YAMAZAKI
Mã SP: ANBI-42175-1
Model: VTC-200C
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Đứng - NIIGATA
Trung Tâm Gia Công Đứng - NIIGATA
Mã SP: VHBH-022-04
Model: CV4
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Đứng - OKK
Trung Tâm Gia Công Đứng - OKK
Mã SP: OKK VM5Ⅱ
Model: VM-5II
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Đứng - NIIGATA
Trung Tâm Gia Công Đứng - NIIGATA
Mã SP: ANBH-55181-21
Model: EV50A
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Đứng - TOSHIBA
Trung Tâm Gia Công Đứng - TOSHIBA
Mã SP: ANBH-41672-3
Model: ASV400
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Đứng - TAKEDA
Trung Tâm Gia Công Đứng - TAKEDA
Mã SP: ANBH- 41448
Model: RT8S-1500GM
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Phay CNC - MAKINO
Máy Phay CNC - MAKINO
Mã SP: VHBH-011-09
Model: KE-55
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Phay CNC - HITACHI
Máy Phay CNC - HITACHI
Mã SP: VHBH-009-01
Model: MACCMATIC-610VG
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Phay CNC - MAKINO
Máy Phay CNC - MAKINO
Mã SP: VHBH-011-07
Model: KE-55
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Phay CNC - HAMAI
Máy Phay CNC - HAMAI
Mã SP: VHBH-008-02
Model: MC-6VA
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Phay CNC - ENSHU
Máy Phay CNC - ENSHU
Mã SP: VHBG-005-01
Model: VH650
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Phay CNC - OKK
Máy Phay CNC - OKK
Mã SP: TNBG-003-01
Model: VC8-660
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Đứng - MITSUBISHI
Trung Tâm Gia Công Đứng - MITSUBISHI
Mã SP: ANBG-016-04
Model: M-V50D
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Đứng - MAZAK
Trung Tâm Gia Công Đứng - MAZAK
Mã SP: ANBG-022-01
Model: AJV-25/404N
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Phay CNC - OKUMA
Máy Phay CNC - OKUMA
Mã SP: ANBE-052-02
Model: MC-5VA
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Phay CNC - WASINO
Máy Phay CNC - WASINO
Mã SP: ANBE-043-02
Model: MT-5H
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Đứng - NIPPEI TOYAMA
Trung Tâm Gia Công Đứng-NIPPEI TOYAMA
Trung Tâm Gia Công Đứng - NIPPEI TOYAMA
Mã SP: ANBE-065-01
Model: N4V
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Trung Tâm Gia Công Đứng - MORISEIKI
Trung Tâm Gia Công Đứng-MORISEIKI
Trung Tâm Gia Công Đứng - MORISEIKI
Mã SP: ANBE-065-03
Model: M-25FV
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Máy Phay CNC - MORISEIKI
Máy Phay CNC-MORISEIKI
Máy Phay CNC - MORISEIKI
Mã SP: ANBE-005-03
Model: MV-40M
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
<< :: < :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: > :: >>