Đăng Ký Nhận Bản Tin
Đăng ký nhận các bản tin & khuyến mãi


Thông tin chi tiết:

TAPPING CENTER MACHINE - FANUC

T.A.T Youtube
 
TAPPING CENTER MACHINE  - FANUC


  Hiện đang có hàng
Lượt người xem: 1019
Địa điểm đặt máy: Nhật
ID#: ANBH-42050
Model: α-T10B
Hệ điều khiển: FANUC 16M
Nước sản xuất: Japan
Diện tích gia công: 650x380 mm
Hành trình x: 500 mm
Hành trình Y: 380 mm
Hành trình Z: 300 mm
Tốc độ trục chính: 80-8000 rpm

TAPPING CENTER MACHINE  - FANUC
TAPPING CENTER MACHINE  - FANUC
TAPPING CENTER MACHINE  - FANUC
TAPPING CENTER MACHINE  - FANUC
TAPPING CENTER MACHINE  - FANUC
TAPPING CENTER MACHINE  - FANUC
TAPPING CENTER MACHINE  - FANUC
TAPPING CENTER MACHINE  - FANUC