Đăng Ký Nhận Bản Tin
Đăng ký nhận các bản tin & khuyến mãi


Thông tin chi tiết:

Tapping Machine - FANUC

T.A.T Youtube
 
Tapping Machine - FANUC


  Giá KM
Lượt người xem: 993
Địa điểm đặt máy: Nhật

ID#: ANBH-55168-1
Model: α-T14iAL
Hệ điều khiển: FANUC 16i-M
Nước sản xuất: Japan
Diện tích gia công: 650x380 mm
Hành trình x: 500 mm
Hành trình Y: 380 mm
Hành trình Z: 300 mm
Tốc độ trục chính: 80-8000 rpm

Tapping Machine - FANUC
Tapping Machine - FANUC
Tapping Machine - FANUC
Tapping Machine - FANUC
Tapping Machine - FANUC
Tapping Machine - FANUC
Tapping Machine - FANUC