Your basket
You have 341 items in your basket
Đăng Ký Nhận Bản Tin
Đăng ký nhận các bản tin & khuyến mãi


Đầu dao BT cấp dầu nhanh - VERTEX

Đầu dao BT cấp dầu nhanh

ORDER NO.
d
L
B
C
D
L0
L1
H
H1
WEIGHT
Add to cart
BT50SLO40-150
40
150
80
64
100
52
70
19
18
7.8KGS

FEATURES:
  • Áp suất nước mạnh : 7kgf/cm2
  • Tốc độ quay trục tối đa: 3,000 vòng/phút
  • Sử dụng với các phụ tùng làm mát: Vít làm mát, Collet làm mát, đai ốc làm mát và vòng nêm.

 
Apycom jQuery Menus