Dao Cối Chấn

(623 Sản phẩm)
Sắp xếp theo:
Bộ lọc
Thông Số Kỹ Thuật
LoạiActive Bend die
Góc (°)0
H65
Lực chấn tối đa / mét100
Vật liệu0
KiểuAmada-promecam
Thông Số Kỹ Thuật
Loại1V die
Góc (°)70°
H190
Lực chấn tối đa / mét200
Vật liệuC45
KiểuAmada-promecam
Thông Số Kỹ Thuật
Loại1V die
Góc (°)60°
H75
Lực chấn tối đa / mét100
Vật liệuC45
KiểuAmada-promecam
Thông Số Kỹ Thuật
Loại1V die
Góc (°)60°
H86
Lực chấn tối đa / mét100
Vật liệuC45
KiểuAmada-promecam
Thông Số Kỹ Thuật
Loại1V die
Góc (°)60°
H115
Lực chấn tối đa / mét100
Vật liệuC45
KiểuAmada-promecam
Thông Số Kỹ Thuật
Loại1V die
Góc (°)45°
H80
Lực chấn tối đa / mét100
Vật liệuC45
KiểuAmada-promecam
Thông Số Kỹ Thuật
Loại1V die
Góc (°)45°
H75
Lực chấn tối đa / mét100
Vật liệuC45
KiểuAmada-promecam
Thông Số Kỹ Thuật
Loại1V die
Góc (°)45°
H95
Lực chấn tối đa / mét100
Vật liệuC45
KiểuAmada-promecam
Thông Số Kỹ Thuật
Loại1V die
Góc (°)45°
H105
Lực chấn tối đa / mét100
Vật liệuC45
KiểuAmada-promecam
Thông Số Kỹ Thuật
Loại1V die
Góc (°)45°
H145
Lực chấn tối đa / mét100
Vật liệuC45
KiểuAmada-promecam
Thông Số Kỹ Thuật
Loại1V die
Góc (°)30°
H60
Lực chấn tối đa / mét100
Vật liệuC45
KiểuAmada-promecam
Thông Số Kỹ Thuật
Loại1V die
Góc (°)30°
H60
Lực chấn tối đa / mét100
Vật liệuC45
KiểuAmada-promecam
Thông Số Kỹ Thuật
Loại1V self-centering die
Góc (°)88°
H60
Lực chấn tối đa / mét100
Vật liệuC45
KiểuAmada-promecam
Thông Số Kỹ Thuật
Loại1V self-centering die
Góc (°)88°
H60
Lực chấn tối đa / mét100
Vật liệuC45
KiểuAmada-promecam
Thông Số Kỹ Thuật
Loại1V self-centering die
Góc (°)88°
H60
Lực chấn tối đa / mét100
Vật liệuC45
KiểuAmada-promecam
Thông Số Kỹ Thuật
Loại1V self-centering die
Góc (°)88°
H60
Lực chấn tối đa / mét100
Vật liệuC45
KiểuAmada-promecam
Thông Số Kỹ Thuật
Loại1V self-centering die
Góc (°)88°
H60
Lực chấn tối đa / mét100
Vật liệuC45
KiểuAmada-promecam
Thông Số Kỹ Thuật
Loại1V self-centering die
Góc (°)88°
H60
Lực chấn tối đa / mét100
Vật liệuC45
KiểuAmada-promecam
Thông Số Kỹ Thuật
Loại1V self-centering die
Góc (°)88°
H60
Lực chấn tối đa / mét100
Vật liệuC45
KiểuAmada-promecam
Thông Số Kỹ Thuật
Loại1V self-centering die
Góc (°)88°
H60
Lực chấn tối đa / mét100
Vật liệuC45
KiểuAmada-promecam
Thông Số Kỹ Thuật
Loại1V self-centering die
Góc (°)60°
H60
Lực chấn tối đa / mét100
Vật liệuC45
KiểuAmada-promecam
Thông Số Kỹ Thuật
Loại1V self-centering die
Góc (°)60°
H60
Lực chấn tối đa / mét100
Vật liệuC45
KiểuAmada-promecam
Thông Số Kỹ Thuật
Loại1V self-centering die
Góc (°)60°
H60
Lực chấn tối đa / mét100
Vật liệuC45
KiểuAmada-promecam
Thông Số Kỹ Thuật
Loại1V self-centering die
Góc (°)60°
H60
Lực chấn tối đa / mét100
Vật liệuC45
KiểuAmada-promecam
Thông Số Kỹ Thuật
Loại1V self-centering die
Góc (°)60°
H60
Lực chấn tối đa / mét100
Vật liệuC45
KiểuAmada-promecam
Thông Số Kỹ Thuật
Loại1V self-centering die
Góc (°)60°
H60
Lực chấn tối đa / mét100
Vật liệuC45
KiểuAmada-promecam
Thông Số Kỹ Thuật
Loại1V self-centering die
Góc (°)60°
H60
Lực chấn tối đa / mét100
Vật liệuC45
KiểuAmada-promecam
Thông Số Kỹ Thuật
Loại1V self-centering die
Góc (°)30°
H60
Lực chấn tối đa / mét35
Vật liệuC45
KiểuAmada-promecam
Thông Số Kỹ Thuật
Loại1V self-centering die
Góc (°)30°
H60
Lực chấn tối đa / mét40
Vật liệuC45
KiểuAmada-promecam
Thông Số Kỹ Thuật
Loại1V self-centering die
Góc (°)30°
H60
Lực chấn tối đa / mét50
Vật liệuC45
KiểuAmada-promecam

Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng chờ trong giây lát...