Đăng Ký Nhận Bản Tin
Đăng ký nhận các bản tin & khuyến mãi


Tỷ giá quy đổi
Ngoại tệ Rate
AUD 17,066.55
EUR 25,570.20
GBP 29,559.99
JPY 204.14
USD 22,720.00
Được cập nhật từ Ngân hàng Ngoại Thương - 26/05/2017