Đăng Ký Nhận Bản Tin
Đăng ký nhận các bản tin & khuyến mãi


Tỷ giá quy đổi
Ngoại tệ Rate
AUD 17,483.82
EUR 27,032.61
GBP 30,593.84
JPY 202.43
USD 22,750.00
Được cập nhật từ Ngân hàng Ngoại Thương - 14/12/2017