Máy Cắt

(52 Sản phẩm)
Sắp xếp theo:
Bộ lọc
Thông Số Kỹ Thuật
Chiều Dài Cắt2050 mm mm
Số Chân Kẹp Phôi14 pcs pcs
Chiều Dày Cắt6.5 mm mm
Trọng Lượng5 ton kg
Kích Thước (DxRxC)3.2x1.8x1.7 m mm

Máy Cắt AAA A4-620

Thương hiệu: AAA
450.000.000 ₫
Thông Số Kỹ Thuật
Chiều Dày Cắt6.5 mm
Chiều Dài Cắt4100 mm
Hầu330
Số Chân Kẹp Phôi18 pcs
Trọng Lượng9000 kg
Kích Thước (DxRxC)2.2x4.39x1.8 mm

Máy Cắt KOMATSU - SHS6

Thương hiệu: Komatsu
720.000.000 ₫
Thông Số Kỹ Thuật
Chiều Dày Cắt4.5 mm
Chiều Dài Cắt2060 mm
Trục Chính5.5 kW
Số Chân Kẹp Phôi14 pcs
Trọng Lượng3500 kg
Kích Thước (DxRxC)3.3x1.8x1.3 mm

Máy Cắt AIZAWA - A2-520

Thương hiệu: Aizawa
310.000.000 ₫
Thông Số Kỹ Thuật
Chiều Dày Cắt4.5 mm
Chiều Dài Cắt2500 mm

Shearing Machine - AMADA - M2545

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Chiều Dày Cắt16 mm
Chiều Dài Cắt6100 mm
Trục Chính55x6 kW
Hầu300

Shearing Machine - KANSAI - SUS16x6100

Thương hiệu: Kansai
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Chiều Dày Cắt13 mm
Chiều Dài Cắt3100 mm
Trục Chính18.5 kW
Số Chân Kẹp Phôi13 pcs
Trọng Lượng14000 kg
Kích Thước (DxRxC)2.35x4.8x1.8 mm

Máy Cắt AIZAWA - S1331N

Thương hiệu: Aizawa
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Chiều Dài Cắt3000 mm
Trục Chính11 kW
Số Chân Kẹp Phôi13 pcs pcs

Máy Cắt AMADA M3060

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Chiều Dày Cắt3.2 mm
Trục Chính2.2 kW
Trọng Lượng1100 kg
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Chiều Dày Cắt6.5 mm
Chiều Dài Cắt3100 mm
Trục Chính7.5 kW
Số Chân Kẹp Phôi16 pcs
Trọng Lượng9500 kg
Kích Thước (DxRxC)2.25x4.35x1.64 mm

Máy Cắt AIZAWA - AST 631

Thương hiệu: Aizawa
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Chiều Dày Cắt6.5 mm
Chiều Dài Cắt3100 mm
Trục Chính7.5 kW
Trọng Lượng7500 kg

Máy Cắt AIZAWA - AST-631

Thương hiệu: Aizawa
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Chiều Dày Cắt13 mm
Chiều Dài Cắt3150 mm
Trục Chính30 kW
Hầu500
Số Chân Kẹp Phôi14 pcs
Trọng Lượng14500 kg
Kích Thước (DxRxC)3.7x2.3x2.1 mm

Máy Cắt AMADA - H-3013

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Chiều Dày Cắt6.5 mm
Chiều Dài Cắt4100 mm

Máy Cắt KOMATSU - SHS6X410

Thương hiệu: Komatsu
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Chiều Dày Cắt3.2 mm
Chiều Dài Cắt3100 mm
Trục Chính5.5x6P kW
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Chiều Dày Cắt3.2 mm
Chiều Dài Cắt2500 mm
Trục Chính5.5x6P kW
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Chiều Dài Cắt3100 mm

Máy Cắt AAA AST631

Thương hiệu: AAA
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Chiều Dài Cắt6200 mm
Trục Chính15 kW
Số Chân Kẹp Phôi26 pcs pcs

Máy Cắt KOMATSU SHS6x6200

Thương hiệu: Komatsu
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Chiều Dài Cắt4100 mm
Trục Chính7.5 kW

Máy Cắt KOMATSU SHS4X410

Thương hiệu: Komatsu
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Cắt TAKEDA S-305

Thương hiệu: TAKEDA
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Số Chân Kẹp Phôi9 pcs pcs

Máy Cắt AIZAWA AH612

Thương hiệu: Aizawa
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnNC Back Gauge

Máy Cắt AMADA H-6016

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Cắt AMADA NS-1235

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Cắt AMADA NS-2535

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Cắt AMADA PH-3006

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Cắt AMADA H-3013

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Cắt AMADA CSW-250

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Cắt AMADA DCT-2513

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Cắt AMADA DCT-3013

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Cắt AMADA HGS-1303

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Cắt AMADA M-2545

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Cắt AMADA M-3060

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Trang

Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng chờ trong giây lát...