Máy Uốn Tôn

(33 Sản phẩm)
Sắp xếp theo:
Bộ lọc
Thông Số Kỹ Thuật
Trọng Lượng3500 kg
Kích Thước (DxRxC)4000 x 900 x 1050 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước (DxRxC)5100x1600x1700 mm

Máy uốn ống Han Jie HC-500R2-4SM

Thương hiệu: Han Jie
2.202.000.000 ₫
Thông Số Kỹ Thuật
Trọng Lượng4500 kg
Kích Thước (DxRxC)5500 x 2100 x 1200 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Trọng Lượng1500 kg
Kích Thước (DxRxC)3000 x 650 x 950 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Trọng Lượng2800 kg
Kích Thước (DxRxC)5500 x 1600 x 1150 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Trọng Lượng500 kg
Kích Thước (DxRxC)700 x 650 x 1500 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Trọng Lượng750 kg
Kích Thước (DxRxC)750 x 700 x 1500 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Thông Số Kỹ Thuật
Trọng Lượng1800 kg
Kích Thước (DxRxC)4200 x 1200 x 1050 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Trọng Lượng2200 kg
Kích Thước (DxRxC)4800 x 1400 x 1100 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Trọng Lượng1400 kg
Kích Thước (DxRxC)2500 x 950 x 1500 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Trọng Lượng2000 kg
Kích Thước (DxRxC)3500 x 1050 x 1600 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Trọng Lượng1800 kg
Kích Thước (DxRxC)2800 x 1500 x 1800 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Trọng Lượng2500 kg
Kích Thước (DxRxC)3800 x 1200 x 1700 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Trọng Lượng2500 kg
Kích Thước (DxRxC)300 x 550 x 100 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Trọng Lượng800 kg
Kích Thước (DxRxC)2200 x 400 x 1100 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Trọng Lượng1100 kg
Kích Thước (DxRxC)2500 x 450 x 1100 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Trọng Lượng1500 kg
Kích Thước (DxRxC)2500 x 480 x 1100 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Thông Số Kỹ Thuật
Thông Số Kỹ Thuật
Trọng Lượng8000 kg
Kích Thước (DxRxC)7000 x 2400 x 1500 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Trọng Lượng1400 kg
Kích Thước (DxRxC)3200 x 1500 x 1200 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Trọng Lượng4200 kg
Kích Thước (DxRxC)6000 x 2100 x 1200 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Trọng Lượng8000 kg
Kích Thước (DxRxC)4500 x 1100 x 1100 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Trọng Lượng10000 kg
Kích Thước (DxRxC)5600 x 1250 x 1100 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Trọng Lượng950 kg
Kích Thước (DxRxC)2850 x 740 x 968 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Trọng Lượng900 kg
Kích Thước (DxRxC)1650 x 740 x 968 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Trọng Lượng950 kg
Kích Thước (DxRxC)2850 x 740 x 968 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Trọng Lượng950 kg
Kích Thước (DxRxC)2850 x 740 x 968 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Trọng Lượng2000 kg
Kích Thước (DxRxC)3200 x 840 x 1000 mm
Trang

Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng chờ trong giây lát...