Đăng Ký Nhận Bản Tin
Đăng ký nhận các bản tin & khuyến mãi


Tỷ giá quy đổi
Ngoại tệ Rate
AUD 18,230.46
EUR 27,927.36
GBP 31,661.50
JPY 206.06
USD 22,745.00
Được cập nhật từ Ngân hàng Ngoại Thương - 23/01/2018
CNC Servo Press Direct Drive CNC Servo Press Straight Side Double Crank Servo Presses
C-Frame Single Crank Servo Presses
Link Drive CNC Servo Press D-frame Link-Drive Servo Press
Intelligent Link Drive Single Point Servo Press
C-Type Presses C-Frame Single Crank Power Presses
C-Frame Double Crank Power Presses
C-Frame Single Crank Link-Motion Presses
C-Frame Double Crank Link-Motion Presses
Straight Side Presses High Precision Straight Side Presses Straight Side Single Crank Power Presses
Straight Side Double Crank Power Presses
Straight Side Power Presses Straight Side Single Crank Presses
Straight Side Double Crank Presses Straight Side Double Crank Link Motion Presses (Column type)
Fully Automatic Tandem Press Line Single Action, 1 Point, Eccentric Gear Presses
Single Action, 2 Point, Eccentric Gear Presses
Single Action, 4 Point, Eccentric Gear Presses
Single Action, 1 Point, Link Drive Presses Single Action, 2 Point, Link Drive Presses Single Action, 4 Point, Link Drive Presses
Precision High Speed Presses Straight Side High Speed Double Crank Presses Straight Side High Speed Single Crank Presses
Transfer Press Straight Side 2-point Transfer Presses
Forging Presses Cold Forging Presses Knuckle-Joint 1-Point Presses
Knuckle-Joint 1-Point Transfer Presses(Transfer Version)
Knuckle-Joint, 1 Point, Forging Long-Stroke Presses
Knuckle-Joint, 2 Point, Forging Long-Stroke Presses(Long Stroke Version)
Warm Hot Forging Presses Straight Side 1-Point Warm-Hot Forging Presses(Direct Drive Version or Single Geared Version)
Straight Side 2-Point Warm-Hot Forging Presses(Direct Drive Version or Single Geared Version)
Precision Heavy Stamping Presses High Precision Progressive Presses High Precision Progressive Knuckle Presses
Automatic Equipment Robot Line
Uncoiler c/w Straightener
Serve Drive Straightener & Feeder with Uncoiler
Transfer Unit
Automation of Cold Forging Process
Destacker Feeder
Multi-Axis Industrial Robot
Loader/Unloader
Shuttle Feeder
Rotary Shear Line
Slitter Line
Blanking Line