Đăng Ký Nhận Bản Tin
Đăng ký nhận các bản tin & khuyến mãi


Tỷ giá quy đổi
Ngoại tệ Rate
AUD 18,250.99
EUR 28,052.82
GBP 31,948.92
JPY 206.92
USD 22,745.00
Được cập nhật từ Ngân hàng Ngoại Thương - 24/01/2018
LATHE MACHINE
HIGH SPEED VARIABLE-SPEED LATHE LA-430 X 750 ,1000 HIGH SPEED VARIABLE-SPEED LATHE
HIGH SPEED PRECISION LATHE LA-460 X 750 ,1000
HIGH SPEED PRECISION LATHE LG-460A , 510A , 560A X 750 , 1000 , 1600 HIGH SPEED PRECISION LATHE
HEAVY DUTY PRECISION & POWERFUL LATHE HG-660 / 760 / 800 / 840 X 1200, 1700, 2200, 3200, 4200 HEAVY DUTY PRECISION & POWERFUL LATHE
HEAVY DUTY LATHE HL / HK SERIES HL/HK-960 / 1120 / 1130 ~1600 X 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 HEAVY DUTY LATHE 
HL / HK SERIES
HEAVY DUTY FACING LATHE HL-1500 / 2000 / 2500 X 1000,1500,2000 ( WIDTH OF BED : 79" ) HEAVY DUTY FACING LATHE