Đăng Ký Nhận Bản Tin
Đăng ký nhận các bản tin & khuyến mãi


Tỷ giá quy đổi
Ngoại tệ Rate
AUD 17,231.34
EUR 26,894.03
GBP 30,206.17
JPY 202.66
USD 22,745.00
Được cập nhật từ Ngân hàng Ngoại Thương - 19/11/2017

Máy cập nhật trong ngày

Youtube Channel - T.A.T Machinery Corporation
Máy Đột - AMADA
Máy Đột - AMADA
Mã SP: JTBF-001-01
Model: PEGA-357
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Đứng - MAKINO
Trung Tâm Gia Công Đứng - MAKINO
Mã SP: ANBG-0926-03
Model: V55
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá

Máy mới cập nhật

Trung Tâm Gia Công Đứng-NIPPEI TOYAMA
Trung Tâm Gia Công Đứng-NIPPEI TOYAMA
Mã SP: ANBE-065-01
Model: N4V
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Tapping Machine-AMADA
Tapping Machine-AMADA
Mã SP: ANBB-038-05
Model: CTS-900
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Tiện CNC-EGURO
Máy Tiện CNC-EGURO
Mã SP: ANBC-043-03
Model: RC-600
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Cắt-AIZAWA
Máy Cắt-AIZAWA
Mã SP: VHBH-019-03
Model: A2-520
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Cắt Plasma-KOHTAKI
Máy Cắt Plasma-KOHTAKI
Mã SP: VHBH-019-02
Model: PC-8800CNC
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Chấn-KOMATSU
Máy Chấn-KOMATSU
Mã SP: ANBH-41967
Model: PHS80X255
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Tiện CNC-MORISEIKI
Máy Tiện CNC-MORISEIKI
Mã SP: ANBH-0918-02
Model: MT200S
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Tiện CNC-MORISEIKI
Máy Tiện CNC-MORISEIKI
Mã SP: ANBH-0918-01
Model: MT1500
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Cắt Laser-AMADA
Máy Cắt Laser-AMADA
Mã SP: ANBH-1101- 01
Model: FO-3015
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Đứng-NIIGATA
Trung Tâm Gia Công Đứng-NIIGATA
Mã SP: ANBH-55181-21
Model: EV50A
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Uốn Tôn-YOSHIDA
Máy Uốn Tôn-YOSHIDA
Mã SP: ANBH-42090
Model: 74
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Phay-MARUFUKU
Máy Phay-MARUFUKU
Mã SP: ANBH-41838
Model: DP150WS-4M
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn-AMADA
Mã SP: ANBH-41549
Model: RG35
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Tiện CNC-OM
Máy Tiện CNC-OM
Mã SP: ANBH- 41914
Model: MACTURN30
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Khoan-DAITO
Máy Khoan-DAITO
Mã SP: ANBH-1010-01
Model: DNK-700
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Khoan-AMADA
Máy Khoan-AMADA
Mã SP: ANBH-1010-02
Model: 3BH-900
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Tiện-TUDA
Máy Tiện-TUDA
Mã SP: VHBH-018-03
Model: MYLER500x860G
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Cắt-AMADA
Máy Cắt-AMADA
Mã SP: VHBH-018-02
Model: H-3013
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn-AMADA
Mã SP: ANBH-41986
Model: RG80S
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Hydraulic Pressbrake Machine-TOYOKOKI
Hydraulic Pressbrake Machine-TOYOKOKI
Mã SP: ANBH-42012
Model: HYB-50040
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá