Đăng Ký Nhận Bản Tin
Đăng ký nhận các bản tin & khuyến mãi


Tỷ giá quy đổi
Ngoại tệ Rate
AUD 17,231.34
EUR 26,894.03
GBP 30,206.17
JPY 202.66
USD 22,745.00
Được cập nhật từ Ngân hàng Ngoại Thương - 19/11/2017

CÁC LOẠI MÁY KHÁC

Youtube Channel - T.A.T Machinery Corporation
Máy Hàn - DENGENSHA
Máy Hàn - DENGENSHA
Mã SP: TNBG-004-03
Model: NRDA-90-610
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Hàn - DENGENSHA
Máy Hàn - DENGENSHA
Mã SP: TNBG-004-04
Model: NRDA1-120
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Gear Tester - HAMAI
Gear Tester - HAMAI
Mã SP: ANBG-025-07
Model: 5LD
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Bắn Tia - SODICK
Máy Bắn Tia - SODICK
Mã SP: ANBG-0314-02
Model: AP3R
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Nén khí - MEIJI
Máy Nén khí - MEIJI
Mã SP: ANBF-051-04-01
Model: AP-2DK
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Hàn - DAIHEN
Máy Hàn - DAIHEN
Mã SP: ANBF-051-01-01

Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Hàn - DAIHEN
Máy Hàn - DAIHEN
Mã SP: ANBF-050-08
Model: AVP-300
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
MIG WELDER - PANASONIC
MIG WELDER - PANASONIC
Mã SP: ANBF-050-06
Model: YD-350RT
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
CIRCULAR SAW GRINDER - NISHIJIMAX
CIRCULAR SAW GRINDER - NISHIJIMAX
Mã SP: INBH-005-02
Model: TNC-450H
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Nén khí - KOBELCO
Máy Nén khí - KOBELCO
Mã SP: OMBE-008-01-01
Model: KST 11A
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Lapping & Polishing Machine - ENGIS HYPREZ
Lapping & Polishing Machine - ENGIS HYPREZ
Mã SP: ANBE-050-01-02
Model: EJW-400IFN
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Nén khí - HITACHI
Máy Nén khí - HITACHI
Mã SP: ANBE-068-01
Model: OIL FREE SCREW 37
Kho máy: Việt Nam
70.00 Triệu    
Yêu cầu đặt hàng
Máy Nén khí - HITACHI
Máy Nén khí - HITACHI
Mã SP: ANBE-054-01
Model: PB-7.5EC5
Kho máy: Việt Nam
24.00 Triệu    
Yêu cầu đặt hàng
Gear Tester Machine - HAMAI
Gear Tester Machine - HAMAI
Mã SP: ANBE-036-06
Model: 5LD
Kho máy: Việt Nam
50.00 Triệu    
Yêu cầu đặt hàng
Lò tôi chân không - NAKANIHON
Lò tôi chân không - NAKANIHON
Mã SP: ANBE-035-03
Model: NVF-30
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Tig welder - DAIHEN
Tig welder - DAIHEN
Mã SP: ANBD-041-01-01
Model: ASW-302 P1
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Nén khí - TOSHIBA
Máy Nén khí - TOSHIBA
Mã SP: ANBD-007-01-01
Model: KA Series 15T
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Nén khí - IWATA
Máy Nén khí - IWATA
Mã SP: ANBD-007-03
Model: CSD-22P
Kho máy: Việt Nam
9.00 Triệu    
Yêu cầu đặt hàng
Máy Nén khí - TOSHIBA
Máy Nén khí - TOSHIBA
Mã SP: ANBD-007-02
Model: 3.7AD
Kho máy: Việt Nam
14.00 Triệu    
Yêu cầu đặt hàng
Máy Hàn Tig - AMADA
Máy Hàn Tig - AMADA
Mã SP: OMBC-002-05
Model: AMT-370W
Kho máy: Việt Nam
36.00 Triệu    
Yêu cầu đặt hàng
<< :: < :: [1] [2] [3] [4] :: > :: >>