Đăng Ký Nhận Bản Tin
Đăng ký nhận các bản tin & khuyến mãi


Tỷ giá quy đổi
Ngoại tệ Rate
AUD 18,113.50
EUR 27,046.93
GBP 30,851.41
JPY 204.65
USD 22,770.00
Được cập nhật từ Ngân hàng Ngoại Thương - 27/09/2017

GIA CÔNG CẮT GỌT CNC

Youtube Channel - T.A.T Machinery Corporation
Trung Tâm Gia Công Đứng - NIPPEI TOYAMA
Trung Tâm Gia Công Đứng - NIPPEI TOYAMA
Mã SP: ANBE-065-01
Model: N4V
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Tiện CNC - EGURO
Máy Tiện CNC - EGURO
Mã SP: ANBC-043-03
Model: RC-600
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Đứng - OKK
Trung Tâm Gia Công Đứng - OKK
Mã SP: ANBH-41897-2
Model: VM5 II
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Đứng - OKK
Trung Tâm Gia Công Đứng - OKK
Mã SP: ANBH-41897-1
Model: VM4 II
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Cắt Dây CNC - FANUC
Máy Cắt Dây CNC - FANUC
Mã SP: ANBH-0817-03
Model: α-1iA
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Cắt Dây CNC - FANUC
Máy Cắt Dây CNC - FANUC
Mã SP: ANBH-0817-02
Model: α-0iA
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Đứng - MAZAK
Trung Tâm Gia Công Đứng - MAZAK
Mã SP: VHBH-015-03
Model: VTC160A
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Đứng - TOSHIBA
Trung Tâm Gia Công Đứng - TOSHIBA
Mã SP: ANBH-41672-3
Model: ASV400
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Đứng - TAKEDA
Trung Tâm Gia Công Đứng - TAKEDA
Mã SP: ANBH- 41448
Model: RT8S-1500GM
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Tiện CNC - OKUMA
Máy Tiện CNC - OKUMA
Mã SP: ANBH-41127-02
Model: LB200
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Tiện CNC - OKUMA
Máy Tiện CNC - OKUMA
Mã SP: ANBH-41127-01
Model: LB200
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Phay CNC - MAKINO
Máy Phay CNC - MAKINO
Mã SP: VHBH-011-09
Model: KE-55
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Doa CNC - KURAKI
Máy Doa CNC - KURAKI
Mã SP: VHBH-011-06
Model: KBT-10DXA
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Cắt Dây CNC - FANUC
Máy Cắt Dây CNC - FANUC
Mã SP: VHBH-011-01
Model: Anpha-OB
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Mài Tròn CNC - TOYODA
Máy Mài Tròn CNC - TOYODA
Mã SP: VHBH-009-06
Model: GPN5A-32x100
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Bắn Tia CNC - SODICK
Máy Bắn Tia CNC - SODICK
Mã SP: VHBH-009-02
Model: FS-SAP3
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Phay CNC - HITACHI
Máy Phay CNC - HITACHI
Mã SP: VHBH-009-01
Model: MACCMATIC-610VG
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Phay CNC - MAKINO
Máy Phay CNC - MAKINO
Mã SP: VHBH-011-07
Model: KE-55
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Phay CNC - HAMAI
Máy Phay CNC - HAMAI
Mã SP: VHBH-008-02
Model: MC-6VA
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Tiện CNC - MIYANO
Máy Tiện CNC - MIYANO
Mã SP: ANBH-0203-01
Model: LZ-01W
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
<< :: < :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: > :: >>