Đăng Ký Nhận Bản Tin
Đăng ký nhận các bản tin & khuyến mãi


Tỷ giá quy đổi
Ngoại tệ Rate
AUD 17,231.34
EUR 26,894.03
GBP 30,206.17
JPY 202.66
USD 22,745.00
Được cập nhật từ Ngân hàng Ngoại Thương - 19/11/2017

MÁY GIA CÔNG ĐỊNH HÌNH

Youtube Channel - T.A.T Machinery Corporation
Máy Cắt - AIZAWA
Máy Cắt - AIZAWA
Mã SP: VHBH-019-03
Model: A2-520
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Cắt Plasma - KOHTAKI
Máy Cắt Plasma - KOHTAKI
Mã SP: VHBH-019-02
Model: PC-8800CNC
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Chấn - KOMATSU
Máy Chấn - KOMATSU
Mã SP: ANBH-41967
Model: PHS80X255
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Cắt Laser - AMADA
Máy Cắt Laser - AMADA
Mã SP: ANBH-1101- 01
Model: FO-3015
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Uốn Tôn - YOSHIDA
Máy Uốn Tôn - YOSHIDA
Mã SP: ANBH-42090
Model: 74
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Chấn - AMADA
Máy Chấn - AMADA
Mã SP: ANBH-41549
Model: RG35
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Cắt - AMADA
Máy Cắt - AMADA
Mã SP: VHBH-018-02
Model: H-3013
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Chấn - AMADA
Máy Chấn - AMADA
Mã SP: ANBH-41986
Model: RG80S
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Hydraulic Pressbrake Machine - TOYOKOKI
Hydraulic Pressbrake Machine - TOYOKOKI
Mã SP: ANBH-42012
Model: HYB-50040
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Đột - AMADA
Máy Đột - AMADA
Mã SP: INBH-004-01
Model: PEGA344Q
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Cắt - KOMATSU
Máy Cắt - KOMATSU
Mã SP: ANBH-41864
Model: SHS6X410
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Dập - AMADA
Máy Dập - AMADA
Mã SP: VHBH-012-03
Model: TPW-150
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Dập - KOMATSU
Máy Dập - KOMATSU
Mã SP: ANBH-41728-3
Model: OBS45-2
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Dập - KYORI
Máy Dập - KYORI
Mã SP: ANBH-0222-03
Model: Mate-3 II
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Cắt - AAA
Máy Cắt - AAA
Mã SP: ANBH-0405-05
Model: AST631
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Cắt - AMADA
Máy Cắt - AMADA
Mã SP: VHBH-008-01
Model: M3060
Kho máy: Việt Nam
690.00 Triệu    
Yêu cầu đặt hàng
Máy Dập - AMADA
Máy Dập - AMADA
Mã SP: ANBH-0320-01
Model: TP45FX
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Dập - AIDA
Máy Dập - AIDA
Mã SP: ANBH-41079
Model: PDA-80L
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Uốn Tôn - 101A
Máy Uốn Tôn - 101A
Mã SP: VHBH-001-03
Model: KBR-OHGD-2526
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Cắt - KOMATSU
Máy Cắt - KOMATSU
Mã SP: ANBG-1130-02
Model: SHS4X410
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
<< :: < :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: > :: >>