Đăng Ký Nhận Bản Tin
Đăng ký nhận các bản tin & khuyến mãi


Tỷ giá quy đổi
Ngoại tệ Rate
AUD 18,230.46
EUR 27,927.36
GBP 31,661.50
JPY 206.06
USD 22,745.00
Được cập nhật từ Ngân hàng Ngoại Thương - 23/01/2018

Máy Phay CNC

Youtube Channel - T.A.T Machinery Corporation
Trung Tâm Gia Công Đứng - NIIGATA
Trung Tâm Gia Công Đứng - NIIGATA
Mã SP: VHBH-022-04
Model: CV4
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Đứng - OKK
Trung Tâm Gia Công Đứng - OKK
Mã SP: OKK VM5Ⅱ
Model: VM-5II
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Đứng - NIIGATA
Trung Tâm Gia Công Đứng - NIIGATA
Mã SP: ANBH-55181-21
Model: EV50A
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Đứng - MAZAK
Trung Tâm Gia Công Đứng - MAZAK
Mã SP: VHBH-015-03
Model: VTC160A
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Đứng - TOSHIBA
Trung Tâm Gia Công Đứng - TOSHIBA
Mã SP: ANBH-41672-3
Model: ASV400
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Đứng - TAKEDA
Trung Tâm Gia Công Đứng - TAKEDA
Mã SP: ANBH- 41448
Model: RT8S-1500GM
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Phay CNC - MAKINO
Máy Phay CNC - MAKINO
Mã SP: VHBH-011-09
Model: KE-55
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Phay CNC - HITACHI
Máy Phay CNC - HITACHI
Mã SP: VHBH-009-01
Model: MACCMATIC-610VG
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Phay CNC - MAKINO
Máy Phay CNC - MAKINO
Mã SP: VHBH-011-07
Model: KE-55
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Phay CNC - HAMAI
Máy Phay CNC - HAMAI
Mã SP: VHBH-008-02
Model: MC-6VA
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Phay CNC - ENSHU
Máy Phay CNC - ENSHU
Mã SP: VHBG-005-01
Model: VH650
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Đứng - MAKINO
Trung Tâm Gia Công Đứng - MAKINO
Mã SP: ANBG-1031-02
Model: V55
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Đứng - MAKINO
Trung Tâm Gia Công Đứng - MAKINO
Mã SP: ANBG-1014-03
Model: V55
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Phay CNC - OKK
Máy Phay CNC - OKK
Mã SP: TNBG-003-01
Model: VC8-660
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Đứng - MITSUBISHI
Trung Tâm Gia Công Đứng - MITSUBISHI
Mã SP: ANBG-016-04
Model: M-V50D
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Phay CNC - HITACHI SEIKI
Máy Phay CNC - HITACHI SEIKI
Mã SP: ANBF-0929-01
Model: VK45Ⅱ
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Đứng - MAZAK
Trung Tâm Gia Công Đứng - MAZAK
Mã SP: ANBG-022-01
Model: AJV-25/404N
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Phay CNC - OKUMA
Máy Phay CNC - OKUMA
Mã SP: ANBE-052-02
Model: MC-5VA
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Phay CNC - WASINO
Máy Phay CNC - WASINO
Mã SP: ANBE-043-02
Model: MT-5H
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Trung Tâm Gia Công Ngang - WASINO
Trung Tâm Gia Công Ngang - WASINO
Mã SP: ANBB-005-03
Model: MT-5H
Kho máy: Việt Nam
236.00 Triệu    
Yêu cầu đặt hàng
<< :: < :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: > :: >>