Đăng Ký Nhận Bản Tin
Đăng ký nhận các bản tin & khuyến mãi


Tỷ giá quy đổi
Ngoại tệ Rate
AUD 18,230.46
EUR 27,927.36
GBP 31,661.50
JPY 206.06
USD 22,745.00
Được cập nhật từ Ngân hàng Ngoại Thương - 23/01/2018
Thông tin chi tiết:

Tapping Machine - FANUC

T.A.T Youtube
 
Tapping Machine - FANUC


  Hiện đang có hàng
Lượt người xem: 268
Địa điểm đặt máy: Nhật

ID#: ANBH-55168-1
Model: α-T14iAL
Hệ điều khiển: FANUC 16i-M
Nước sản xuất: Japan
Diện tích gia công: 650x380 mm
Hành trình x: 500 mm
Hành trình Y: 380 mm
Hành trình Z: 300 mm
Tốc độ trục chính: 80-8000 rpm

Tapping Machine - FANUC
Tapping Machine - FANUC
Tapping Machine - FANUC
Tapping Machine - FANUC
Tapping Machine - FANUC
Tapping Machine - FANUC
Tapping Machine - FANUC