Đăng Ký Nhận Bản Tin
Đăng ký nhận các bản tin & khuyến mãi


Tỷ giá quy đổi
Ngoại tệ Rate
AUD 17,231.34
EUR 26,894.03
GBP 30,206.17
JPY 202.66
USD 22,745.00
Được cập nhật từ Ngân hàng Ngoại Thương - 19/11/2017
Thông tin chi tiết:

Trung Tâm Gia Công Đứng - TOSHIBA

T.A.T Youtube
 
Trung Tâm Gia Công Đứng - TOSHIBA


  Hiện đang có hàng
Lượt người xem: 989
Địa điểm đặt máy: Nhật

ID#: ANBH-41672-3
Model: ASV400
Hệ điều khiển: TOSNUC888
Nước sản xuất: Japan
Kích thước bàn: 1100x450 mm
Hành trình X: 600 mm
Hành trình Y: 400 mm
Hành trình Z: 400 mm
Tốc độ trục chính: 5000~50000 rpm

Trung Tâm Gia Công Đứng - TOSHIBA
Trung Tâm Gia Công Đứng - TOSHIBA
Trung Tâm Gia Công Đứng - TOSHIBA
Trung Tâm Gia Công Đứng - TOSHIBA