Máy Chấn

(82 Sản phẩm)
Sắp xếp theo:
Bộ lọc
Thông Số Kỹ Thuật
Chiều Dài Chấn2550 mm
Hành Trình Gia Công150 mm
Capacity80 ton
Hầu250
Độ Mở Khuôn450 mm
Số Piston2 pcs
Trọng Lượng8000 kg

Máy Chấn KOMATSU - PAS80x255

Thương hiệu: Komatsu
800.000.000 ₫
Thông Số Kỹ Thuật
Chiều Dài Chấn4280 mm
Hành Trình Gia Công180 mm
Trọng Lượng16000 kg
Kích Thước (DxRxC)1800x4700x2900 mm

Máy Chấn AMADA HFB 2204

Thương hiệu: Amada
1.150.000.000 ₫
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity160 ton
Hành Trình Gia Công185 mm
Hầu400
Độ Mở Khuôn400 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity125 ton
Hành Trình Gia Công100 mm
Hầu400
Độ Mở Khuôn370 mm
Trục Chính11 kW
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity200 ton
Chiều Dài Chấn4000 mm
Hành Trình Gia Công185 mm
Hầu400
Độ Mở Khuôn375 mm
Số Piston2 pcs
Trục Chính18.5 kW

Máy Chấn KOMATSU - PHS200X400

Thương hiệu: Komatsu
790.000.000 ₫
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity110 ton
Hành Trình Gia Công185 mm
Hầu400
Độ Mở Khuôn400 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity500 ton
Chiều Dài Chấn4000 mm
Hành Trình Gia Công300 mm
Hầu410
Độ Mở Khuôn550 mm
Số Piston2 pcs
Trục Chính11 kW
0% lãi suất, 8 tháng

Máy Chấn TOYOKOKI - HYD 50040

Thương hiệu: Toyokoki
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity80 ton
Hành Trình Gia Công100 mm
Hầu400
Độ Mở Khuôn370 mm

Máy chấn AMADA - FBD8025

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity80 ton
Hành Trình Gia Công100 mm
Hầu400
Độ Mở Khuôn370 mm
Trục Chính5.5 kW
Trọng Lượng5000 kg

Máy chấn AMADA - FBD8020

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity300 ton
Hành Trình Gia Công250 mm
Hầu400
Độ Mở Khuôn470 mm
Trục Chính22 kW
Trọng Lượng36.9 kg

Máy chấn AMADA - FBD-3006

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity200 ton
Hành Trình Gia Công150 mm
Hầu400
Độ Mở Khuôn470 mm
Slide Adjusting Motor15 kW
Trọng Lượng15000 kg

Máy chấn AMADA - RG-200L

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity20 ton
Hành Trình Gia Công100 mm
Hầu200
Độ Mở Khuôn370 mm

Máy chấn AMADA - FMB-208

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity80 ton
Hành Trình Gia Công200 mm
Hầu420
Độ Mở Khuôn470 mm

Press Brake Machine - AMADA - HS8025

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity125 ton
Hành Trình Gia Công180 mm
Hầu410
Độ Mở Khuôn450 mm
Slide Adjusting Motor11 kW
Trọng Lượng7500 kg
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity100 ton

Máy chấn Amada RG100

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity80 ton

Máy chấn Maximart 2680

Thương hiệu: Maximart
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity170 ton
Hành Trình Gia Công180 mm
Hầu410
Độ Mở Khuôn450 mm
Slide Adjusting Motor15 kW
Trọng Lượng13000 kg

PressBrake Machine - AMADA - HFB-1704

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity80 ton
Hành Trình Gia Công100 mm
Hầu400
Độ Mở Khuôn370 mm
Trục Chính5.5 kW
Trọng Lượng5000 kg

Press Brake Machine - AMADA - FBD8025

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity160 ton
Chiều Dài Chấn3100 mm
Hành Trình Gia Công200 mm
Hầu400
Độ Mở Khuôn410 mm
Trục Chính11 kW
Trọng Lượng10000 kg

Máy Chấn AIZAWA - APL 16031

Thương hiệu: Aizawa
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity450 ton
Chiều Dài Chấn6200 mm
Hành Trình Gia Công315 mm
Hầu400
Độ Mở Khuôn630 mm
Số Piston2 pcs
Trục Chính37 kW

Máy Chấn KOMATSU - PHS450X620

Thương hiệu: Komatsu
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity110 ton
Chiều Dài Chấn2550 mm
Hành Trình Gia Công185 mm
Hầu400
Độ Mở Khuôn375 mm
Số Piston2 pcs
Trục Chính11 kW

Máy Chấn KOMATSU - PHS100x255

Thương hiệu: Komatsu
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity80 ton
Chiều Dài Chấn2000 mm
Hành Trình Gia Công100 mm
Hầu400
Độ Mở Khuôn370 mm
Số Piston2 pcs
Trục Chính5.5 kW

Máy Chấn AMADA - RG-80

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity30 ton
Chiều Dài Chấn400 mm
Hành Trình Gia Công400 mm
Hầu500
Độ Mở Khuôn350 mm
Số Piston1 pcs
Trục Chính2.2 kW

Máy Chấn AMADA - SPH-30C

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity125 ton
Chiều Dài Chấn3000 mm
Hầu305
Trục Chính7.5 kW
Trọng Lượng9500 kg
Kích Thước (DxRxC)1.5x4.1x2.6 mm

Máy Chấn NISSHINBO - RT125-3000

Thương hiệu: NISSHINBO
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity80 ton
Hành Trình Gia Công165 mm
Hầu400
Độ Mở Khuôn355 mm

Máy Chấn KOMATSU - PHS80X255

Thương hiệu: Komatsu
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity35 ton
Chiều Dài Chấn1200 mm
Hành Trình Gia Công100 mm
Hầu200
Độ Mở Khuôn370 mm

Máy Chấn AMADA - RG35

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity80 ton
Chiều Dài Chấn2000 mm
Hành Trình Gia Công100 mm
Hầu400
Độ Mở Khuôn370 mm

Máy Chấn AMADA - RG80S

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity500 ton
Chiều Dài Chấn4000 mm
Hành Trình Gia Công3000 mm
Hầu410

Máy Chấn TOYOKOKI - HYB-50040

Thương hiệu: Toyokoki
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity300 ton
Chiều Dài Chấn6000 mm
Hành Trình Gia Công250 mm
Hầu400
Độ Mở Khuôn470 mm
Số Piston3 pcs
Trục Chính22 kW

Máy Chấn AMADA - FBD3006

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity50 ton
Chiều Dài Chấn2550 mm
Hành Trình Gia Công165 mm
Hầu400
Độ Mở Khuôn355 mm

Máy Chấn KOMATSU - PHS50X255

Thương hiệu: Komatsu
Hết hàng

Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng chờ trong giây lát...