Máy Tiện CNC

(15 Sản phẩm)
Sắp xếp theo:
Bộ lọc
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Tối Đa370 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa1180 mm
Đường Kính Mâm Cặp15"
Tốc Độ Trục Chính2000 r/min
Hành Trình X320 mm
Hành Trình Z1200 mm
Rapids (M/M)20/25 m/min

Trung tâm tiện ngang Hyundai Wia L400MC

Thương hiệu: Hyundai Wia

3.825.000.000 VND
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Tối Đa370 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa280 mm
Tốc Độ Trục Chính4000 r/min
Hành Trình X165 mm
Hành Trình Z330 mm
Rapids (M/M)30/30 m/min
Slide-Way TypeLM

Trung tâm tiện đứng Hyundai Wia E160C

Thương hiệu: Hyundai Wia

1.176.000.000 VND
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Tối Đa370 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa300 mm
Đường Kính Mâm Cặp6"
Tốc Độ Trục Chính6000 r/min
Hành Trình X450 mm
Hành Trình Z300 mm
Rapids (M/M)30/36 m/min
946.000.000 VND
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Tối Đa370 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa720 mm
Hành Trình X400 mm
Hành Trình Z720 mm
Rapids (M/M)20/24 m/min
Slide-Way TypeLM
Số Dao Dự Trữ12 EA
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Tối Đa370 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa710 mm
Hành Trình X355 mm
Hành Trình Z720 mm
Rapids (M/M)20/24 m/min
Slide-Way TypeBOX
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Tối Đa370 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa565 mm
Đường Kính Mâm Cặp8"
Tốc Độ Trục Chính4000 r/min
Hành Trình X210 mm
Hành Trình Z580 mm
Rapids (M/M)24/30 m/min
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Tối Đa370 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa720 mm
Đường Kính Mâm Cặp10"
Tốc Độ Trục Chính3000 r/min
Hành Trình X220 mm
Hành Trình Z750 mm
Rapids (M/M)20/24 m/min

High Performance T/C - L280

Thương hiệu: Hyundai Wia

Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Tối Đa370 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa720 mm
Đường Kính Mâm Cặp12"
Tốc Độ Trục Chính3000 r/min
Hành Trình X355 mm
Hành Trình Z750 mm
Rapids (M/M)20/24 m/min

High Performance T/C - L300C

Thương hiệu: Hyundai Wia

Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Tối Đa370 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa600 mm
Đường Kính Mâm Cặp12"
Tốc Độ Trục Chính3000 r/min
Hành Trình X355 mm
Hành Trình Z750 mm
Rapids (M/M)20/24 m/min
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Tối Đa370 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa1180 mm
Đường Kính Mâm Cặp12"
Tốc Độ Trục Chính3000 r/min
Hành Trình X325 mm
Hành Trình Z1205 mm
Rapids (M/M)20/25 m/min
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Tối Đa370 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa1170 mm
Đường Kính Mâm Cặp15"
Tốc Độ Trục Chính2000 r/min
Hành Trình X325 mm
Hành Trình Z1205 mm
Rapids (M/M)20/25 m/min

High Performance T/C - L400C

Thương hiệu: Hyundai Wia

Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Tối Đa370 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa530 mm
Đường Kính Mâm Cặp6"
Tốc Độ Trục Chính6000 r/min
Hành Trình X220 mm
Hành Trình Z550 mm
Rapids (M/M)36/10/36/30 m/min

Multi-Axis T/C - L150Y

Thương hiệu: Hyundai Wia

Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Tối Đa370 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa455 mm
Đường Kính Mâm Cặp8"
Tốc Độ Trục Chính4500 r/min
Hành Trình X210 mm
Hành Trình Z540 mm
Rapids (M/M)18/12/2024 m/min

Multi-Axis T/C - L2100Y

Thương hiệu: Hyundai Wia

Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Tối Đa1400 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa850 mm
Đường Kính Mâm Cặp40"
Tốc Độ Trục Chính492 r/min
Hành Trình X825 mm
Hành Trình Z800 mm
Rapids (M/M)12/12 m/min

Vertical T/C - LV1400

Thương hiệu: Hyundai Wia

Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Tối Đa335 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa455 mm
Đường Kính Mâm CặpMain 8" - Sub 6"
Tốc Độ Trục Chính4500 r/min
Số Dao Dự Trữ12 EA

Multi-Axis T/C L2100SY

Thương hiệu: Hyundai Wia

Trang

Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng chờ trong giây lát...