Máy Phay CNC

(180 Sản phẩm)
Sắp xếp theo:
Bộ lọc
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn450x450x2APC mm
Tải Trọng Tối Đa3500 kg
Tốc Độ Trục Chính500~50000 r/min
Hành Trình X600 mm
Hành Trình Y600 mm
Hành Trình Z600 mm
Loại Đầu DaoBT30(HSK-A40)
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn650x410 mm
Tốc Độ Trục Chính100-10000 r/min
Hành Trình X700 mm
Hành Trình Y400 mm
Hành Trình Z330 mm
Số Dao Dự Trữ21
Loại Đầu DaoBT30
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn315x315 mm
Tốc Độ Trục Chính12000 r/min
Hành Trình X500 mm
Hành Trình Y400 mm
Hành Trình Z300 mm
Số Dao Dự Trữ30
Loại Đầu DaoBT40
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1050x560 mm
Tải Trọng Tối Đa800 kg
Hành Trình X820 mm
Hành Trình Y510 mm
Hành Trình Z510 mm
Hệ Điều KhiểnFANUC-16i-M
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1700x850 mm mm
Tốc Độ Trục Chính25~6000rpm r/min
Trục Chính22/18.5 kW kW
Hành Trình X1270 mm mm
Hành Trình Y660 mm mm
Hành Trình Z650 mm mm
Số Dao Dự Trữ30 pcs
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn800x320 mm
Loại Đầu DaoBT40
Tốc Độ Trục Chính40~4000 r/min r/min
Hành Trình X550 mm
Hành Trình Y320 mm
Hành Trình Z350 mm
Trọng Lượng2700 kg

Trung Tâm Gia Công MAKINO - KE-55

Thương hiệu: MAKINO
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1800x3800 mm
Tốc Độ Trục Chính50~1600 r/min
Hành Trình X4000 mm
Hành Trình Y2800 mm
Hành Trình Z800 mm
Số Dao Dự Trữ50
Loại Đầu DaoBT 50
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn650x380 mm
Tốc Độ Trục Chính80-8000 r/min
Hành Trình X500 mm
Hành Trình Y380 mm
Hành Trình Z300 mm
Số Dao Dự Trữ14
Loại Đầu DaoBT30

Trung tâm khoan taro FANUC α-T14iA

Thương hiệu: Fanuc
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn650x380 mm
Tốc Độ Trục Chính80-8000 r/min
Hành Trình X500 mm
Hành Trình Y380 mm
Hành Trình Z300 mm
Số Dao Dự Trữ14
Loại Đầu DaoBT30
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn400x400x2APC mm
Tốc Độ Trục Chính60~12000 r/min
Hành Trình X560 mm
Hành Trình Y580 mm
Hành Trình Z510 mm
Số Dao Dự Trữ60
Loại Đầu DaoBT 40

Trung tâm gia công ngang HITACHI SEIKI - HG400

Thương hiệu: Hitachiseiki
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn800x800x2APC mm
Tốc Độ Trục Chính20~3600 r/min
Hành Trình X1120 mm
Hành Trình Y950 mm
Hành Trình Z850 mm
Số Dao Dự Trữ120
Loại Đầu DaoBT 50

Trung tâm gia công ngang HITACHI SEIKI - HG800

Thương hiệu: Hitachiseiki
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn800x500 mm
Tốc Độ Trục Chính12000 r/min
Hành Trình X600 mm
Hành Trình Y500 mm
Hành Trình Z400 mm
Loại Đầu DaoBT 40
Hệ Điều KhiểnFANUC-16iM
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1350 x575 mm
Tốc Độ Trục Chính10~4000 r/min
Hành Trình X850 mm
Hành Trình Y500 mm
Hành Trình Z400 mm
Loại Đầu DaoBT50
Hệ Điều KhiểnProfessional A
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính8000 r/min
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính10~2000 r/min
Hệ Điều KhiểnFanuc-15M

Máy phay giường CNC SNK HF-3M

Thương hiệu: SNK
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính30~2000 r/min
Hệ Điều KhiểnOPUS-5000

Máy phay giường CNC OKUMA MCV-16A

Thương hiệu: OKUMA
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính30~1300 r/min
Hệ Điều KhiểnOSP5000M

Máy phay giường CNC OKUMA MCV-20A

Thương hiệu: OKUMA
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnOSP 7000M

Máy phay giường CNC OKUMA MCM-20B

Thương hiệu: OKUMA
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnFanuc -18Oi-B
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính6000 r/min
Hệ Điều KhiểnFanuc-15M
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnOSP5000M
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnOPS3000M
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính10000 r/min
Hệ Điều KhiểnFanuc-15M
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính4500 r/min
Hệ Điều KhiểnSEICOSΣ10

Trung tâm gia công đứng HITACHI SEIKI VK45

Thương hiệu: Hitachiseiki
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính4000 r/min
Hệ Điều KhiểnFanuc-15M

Máy phay giường CNC MITSUBISHI MVB-20A

Thương hiệu: MITSUBISHI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnFanuc 16i-MA
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnFanuc-31iMA

Trung tâm khoan taro FANUC a-T14iE

Thương hiệu: Fanuc
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnFanuc 21i-MB
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnFanuc- 21i-MA

Trung tâm khoan taro TOYOSK TVT-301S

Thương hiệu: TOYOSK
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnFanuc 16M

Trung tâm khoan taro FANUC α-T10C

Thương hiệu: Fanuc
Hết hàng
Thương hiệu
Xem thêm

Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng chờ trong giây lát...