Máy Phay CNC

(158 Sản phẩm)
Sắp xếp theo:
Bộ lọc
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1350x310 mm
Tốc Độ Trục Chính3000 r/min
Hành Trình X710 mm
Hành Trình Y300 mm
Hành Trình Z410 mm
Loại Đầu DaoBT40
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính5000 r/min
Hành Trình Y140 mm
185.000.000 VND
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1600x610 mm
Tốc Độ Trục Chính30~6000 r/min
Hành Trình X1300 mm
Hành Trình Y610 mm
Hành Trình Z560 mm
Số Dao Dự Trữ30
Loại Đầu DaoBT50
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn650x410 mm
Tốc Độ Trục Chính100-10000 r/min
Hành Trình X700 mm
Hành Trình Y400 mm
Hành Trình Z330 mm
Số Dao Dự Trữ21
Loại Đầu DaoBT30
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn650x380 mm
Tốc Độ Trục Chính80-8000 r/min
Hành Trình X500 mm
Hành Trình Y380 mm
Hành Trình Z300 mm
Số Dao Dự Trữ14
Loại Đầu DaoBT30
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn650x380 mm
Tốc Độ Trục Chính80-8000 r/min
Hành Trình X500 mm
Hành Trình Y380 mm
Hành Trình Z300 mm
Số Dao Dự Trữ14
Loại Đầu DaoBT30
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn800x800x2APC mm
Tốc Độ Trục Chính20~3600 r/min
Hành Trình X1120 mm
Hành Trình Y950 mm
Hành Trình Z850 mm
Số Dao Dự Trữ120
Loại Đầu DaoBT 50
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn400x400x2APC mm
Tốc Độ Trục Chính60~12000 r/min
Hành Trình X560 mm
Hành Trình Y580 mm
Hành Trình Z510 mm
Số Dao Dự Trữ60
Loại Đầu DaoBT 40
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn800x500 mm
Tốc Độ Trục Chính12000 r/min
Hành Trình X600 mm
Hành Trình Y500 mm
Hành Trình Z400 mm
Loại Đầu DaoBT 40
Hệ Điều KhiểnFANUC-16iM
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn800x320 mm
Loại Đầu DaoBT40
Tốc Độ Trục Chính40~4000 r/min
Hành Trình X550 mm
Hành Trình Y320 mm
Hành Trình Z350 mm
Trọng Lượng2700 kg

Trung Tâm Gia Công MAKINO - KE-55

Thương hiệu: MAKINO

498.000.000 VND
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn900x450 (2) mm
Tải Trọng Tối Đa750 kg
Tốc Độ Trục Chính45~4500 r/min
Trục Chính7.5/5.5 kW
Hành Trình X760 mm
Hành Trình Y500 mm
Hành Trình Z500 mm

Trung Tâm Gia Công HITACHI SEIKI - VK45II

Thương hiệu: Hitachiseiki

280.000.000 VND
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính25~6000 r/min
Hệ Điều KhiểnFanuc 16i
1.200.000.000 VND
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính5000 r/min
Hệ Điều KhiểnFanuc OM

Trung Tâm Gia Công Ngang WASINO MT-5H

Thương hiệu: WASINO

285.000.000 VND
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn315x315 mm
Tốc Độ Trục Chính12000 r/min
Hành Trình X500 mm
Hành Trình Y400 mm
Hành Trình Z300 mm
Số Dao Dự Trữ30
Loại Đầu DaoBT40
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn610x315 mm
Loại Đầu DaoBT30
Tốc Độ Trục Chính8000 r/min
Hành Trình X304 mm
Hành Trình Y254 mm
Hành Trình Z305 mm
Hệ Điều KhiểnFANUC- 18iM
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn610x315 mm
Loại Đầu DaoBT30
Tốc Độ Trục Chính8000 r/min
Hành Trình X304 mm
Hành Trình Y254 mm
Hành Trình Z305 mm
Hệ Điều KhiểnYASNUC
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1100x250 mm
Tốc Độ Trục Chính75~4000 r/min
Hành Trình X550 mm
Hành Trình Y250 mm
Hành Trình Z350 mm
Loại Đầu DaoBT40

Vertical Milling Center - MAKINO - KSJP

Thương hiệu: MAKINO

Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn630x630x2APC mm
Tốc Độ Trục Chính60~10000 r/min
Hành Trình X1020 mm
Hành Trình Y820 mm
Hành Trình Z820 mm
Loại Đầu DaoBT 50
Hệ Điều KhiểnFANUC-16i-MB
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn800x800 x7 APC mm
Tốc Độ Trục Chính35~4500 r/min
Hành Trình X1200 mm
Hành Trình Y950 mm
Hành Trình Z1000 mm
Số Dao Dự Trữ120
Loại Đầu DaoBT50
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1300x510 mm
Tải Trọng Tối Đa1100 kg
Loại Đầu DaoBT50
Tốc Độ Trục Chính4000 r/min
Trục Chính11 kW
Hành Trình X1050 mm
Hành Trình Y510 mm

Trung Tâm Gia Công OKUMA - MC-5VA

Thương hiệu: OKUMA

Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnPro.3
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn920x430 mm
Tải Trọng Tối Đa600 kg
Loại Đầu DaoSK40
Tốc Độ Trục Chính20~8000 r/min
Trục Chính37 kW
Hành Trình X760 mm
Hành Trình Y410 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn500x900 mm
Tải Trọng Tối Đa300 kg
Loại Đầu DaoBT40
Tốc Độ Trục Chính100~6000 r/min
Trục Chính14 kW
Hành Trình X560 mm
Hành Trình Y410 mm

Trung Tâm Gia Công HITACHI - U-MACC46

Thương hiệu: HITACHI

Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1400x600 mm
Loại Đầu DaoBT50
Tốc Độ Trục Chính25~3500 r/min
Trục Chính11 kW
Hành Trình X1000 mm
Hành Trình Y600 mm
Hành Trình Z550 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn305x460 mm
Tải Trọng Tối Đa60 kg
Loại Đầu DaoBT30
Tốc Độ Trục Chính300~15000 r/min
Trục Chính2.2 kW
Hành Trình X305 mm
Hành Trình Y254 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnCNC SIEMENS 840 D Powerline
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1100x600 mm
Tải Trọng Tối Đa1000 kg
Loại Đầu DaoBT40
Tốc Độ Trục Chính10000 r/min
Trục Chính22/18.5 kW
Hành Trình X800 mm
Hành Trình Y510 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn700x400 mm
Loại Đầu DaoBT40
Tốc Độ Trục Chính120~8000 r/min
Hành Trình X560 mm
Hành Trình Y410 mm
Hành Trình Z410 mm
Hệ Điều KhiểnOH-OSP-MU
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn800x450 mm
Loại Đầu DaoBT40
Tốc Độ Trục Chính60-6000 r/min
Trục Chính3.7/5.5 kW
Hành Trình X600 mm
Hành Trình Y400 mm
Hành Trình Z400 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn400x400x2APC mm
Loại Đầu DaoHSK-A63
Tốc Độ Trục Chính12000 r/min
Hành Trình X558 mm
Hành Trình Y508 mm
Hành Trình Z508 mm

Trung Tâm Gia Công MORISEIKI - SH400

Thương hiệu: MORISEIKI

Hết hàng
Thương hiệu
Xem thêm

Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng chờ trong giây lát...