HCM: 0915 210 869
Hà Nội: 0916 962 669

Máy Dập

(94 Sản phẩm)
Sắp xếp theo:
Bộ lọc
Thông Số Kỹ Thuật
Tần Số Dập85~120 s.p.m

Máy Dập Bulong SAKAMURA BP-425

Thương hiệu: SAKAMURA

850,000,000 VND
Thông Số Kỹ Thuật
Hành Trình Gia Công150 mm
Tần Số Dập50~120 s.p.m
Độ Mở Khuôn480 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên1800x1000 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới1800x1000x170 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên120 mm

Máy Dập KOMATSU E2P 200

Thương hiệu: Komatsu

990,000,000 VND
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Dập Bulong ASAHI OKUMA AOT-12XL

Thương hiệu: ASAHI OKUMA

640,000,000 VND
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Dập Bulong ASAHI OKUMA AOT-12XL (2)

Thương hiệu: ASAHI OKUMA

690,000,000 VND
Thông Số Kỹ Thuật
Hành Trình Gia Công50.8 mm
Tần Số Dập85~180 s.p.m
Kích Thước Bàn Gá Trên165x155 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới530x305 mm

Máy Dập AMADA TP-25

Thương hiệu: Amada

70,000,000 VND
Thông Số Kỹ Thuật
Hành Trình Gia Công200 mm
Tần Số Dập48~120 s.p.m
Độ Mở Khuôn450 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên1500x900 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới1500x1100 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên100 mm
Trục Chính30 kW

Máy Dập AIDA - PDA-20H

Thương hiệu: Aida

990,000,000 VND
Thông Số Kỹ Thuật
Hành Trình Gia Công600 mm
Độ Mở Khuôn1000 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên600x600 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới600x600x100 mm
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Cán Ren NATIONAL - FXT-D

Thương hiệu: National

220,000,000 VND
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity150 ton
Hành Trình Gia Công200 mm
Tần Số Dập30~55 s.p.m
Độ Mở Khuôn400 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên700 x 580 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới1170 x 760 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên100 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity80 ton
Hành Trình Gia Công160 mm
Tần Số Dập40~75 s.p.m
Hầu320
Kích Thước Bàn Gá Trên540×500 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới950×600 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên80 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity300 ton
Hành Trình Gia Công500 mm
Độ Mở Khuôn515~1015 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên400x500 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới440x1000 mm
Trục Chính30 kW
Trọng Lượng20400 kg

Máy Dập Trục Vít ENOMOTO - 300VF

Thương hiệu: ENOMOTO

Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Độ Mở Khuôn520 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên400x450 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới400x450 mm
Trục Chính3.7 kW
Trọng Lượng2000 kg
Kích Thước (DxRxC)1.83x1.12x2.46 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity110 ton
Hành Trình Gia Công180 mm
Tần Số Dập50 s.p.m
Độ Mở Khuôn350 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên90 mm
Trục Chính7.5 kW
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity150 ton
Hành Trình Gia Công200 mm
Tần Số Dập30~55 s.p.m
Độ Mở Khuôn400 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên700x580 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới1220x760 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên100 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity110 ton
Hành Trình Gia Công180 mm
Tần Số Dập35~55 s.p.m
Độ Mở Khuôn350 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên600x520 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới1080x680 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên90 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity110 ton
Hành Trình Gia Công180 mm
Tần Số Dập35~65 s.p.m
Độ Mở Khuôn350 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên600×520 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới1080×680 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên90 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity80 ton
Hành Trình Gia Công160 mm
Tần Số Dập40~75 s.p.m
Độ Mở Khuôn320 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên540×500 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới950×600 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên80 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity150 ton
Hành Trình Gia Công203.2 mm
Tần Số Dập30~40 s.p.m
Độ Mở Khuôn400 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên1490x550 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới2000x650 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên90 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity110 ton
Hành Trình Gia Công200 mm
Tần Số Dập30~60 s.p.m
Độ Mở Khuôn390 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên600x500 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới1100x700 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên100 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity45 ton
Hành Trình Gia Công100 mm
Tần Số Dập80 s.p.m
Độ Mở Khuôn250 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên400x300 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới800x450x85 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên60 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity30 ton
Hành Trình Gia Công25 mm
Tần Số Dập200-1100 s.p.m
Độ Mở Khuôn240 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới340x450 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên50 mm
Trục Chính7.5x4 kW
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity45 ton
Hành Trình Gia Công60 mm
Tần Số Dập50~100 s.p.m
Độ Mở Khuôn350 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên400x300 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới800x400x110 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên60 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hành Trình Gia Công30 mm
Tần Số Dập120~300 s.p.m
Độ Mở Khuôn230 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên420x380 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới420x380 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên20 mm

Máy Dập Thủy Lực KYORI AIDA JAX-30

Thương hiệu: KYORI AIDA

Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tần Số Dập9~36 s.p.m
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên45 mm
Trục Chính5.5 kW

Máy Dập Thủy Lực YACHIYODA PCR-40Z

Thương hiệu: Yachiyoda

Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tần Số Dập15~28 s.p.m
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hành Trình Gia Công50 mm
Tần Số Dập100~200 s.p.m
Độ Mở Khuôn250 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên400x350 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới800x450x110 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên60 mm

Máy Dập Thủy Lực KOMATSU OBS45-0

Thương hiệu: Komatsu

Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hành Trình Gia Công100 mm
Tần Số Dập80 s.p.m
Độ Mở Khuôn250 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên400x300 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới800x450x65 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên60 mm

Máy Dập Thủy Lực KOMATSU OBS-45-2

Thương hiệu: Komatsu

Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hành Trình Gia Công140 mm
Tần Số Dập55 s.p.m
Độ Mở Khuôn400 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên600x400 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên40 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tần Số Dập180 s.p.m

Máy Dập Thủy Lực SAKAMURA S-330

Thương hiệu: SAKAMURA

Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hành Trình Gia Công170 mm
Tần Số Dập25~55 s.p.m
Độ Mở Khuôn605 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên2100x700 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới2700x920 mm
Hết hàng
Thương hiệu
Xem thêm

Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng chờ trong giây lát...