Máy Dập

(103 Sản phẩm)
Sắp xếp theo:
Bộ lọc
Thông Số Kỹ Thuật

Bộ cấp phôi AIDA

Thương hiệu: Aida
350.000.000 ₫
Thông Số Kỹ Thuật
Hành Trình Gia Công100 mm
Tần Số Dập80 s.p.m
Độ Mở Khuôn250 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên400x300 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới800x450x65 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên60 mm
Trọng Lượng3500 kg

Máy Dập Thủy Lực KOMATSU OBS-45-2

Thương hiệu: Komatsu
158.000.000 ₫
Thông Số Kỹ Thuật
Hành Trình Gia Công150 mm
Tần Số Dập50~120 s.p.m
Độ Mở Khuôn480 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên1800x1000 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới1800x1000x170 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên120 mm
Trọng Lượng32000 kg

Máy Dập KOMATSU E2P 200

Thương hiệu: Komatsu
990.000.000 ₫
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Dập Bulong ASAHI OKUMA AOT-12XL

Thương hiệu: ASAHI OKUMA
600.000.000 ₫
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Dập Bulong ASAHI OKUMA AOT-12XL (2)

Thương hiệu: ASAHI OKUMA
635.000.000 ₫
Thông Số Kỹ Thuật
Trọng Lượng9 tấn kg

Máy Cán Ren NATIONAL - FXT-D

Thương hiệu: National
220.000.000 ₫
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity200 ton
Hành Trình Gia Công100 mm
Tần Số Dập30~70 s.p.m
Độ Mở Khuôn475 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên1550x850 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới1550x950 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên100 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity60 ton
Hành Trình Gia Công160 mm
Tần Số Dập40~75 s.p.m
Độ Mở Khuôn330 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên500x400 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới9200x550 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên70 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity60 ton
Hành Trình Gia Công120 mm
Tần Số Dập80 s.p.m
Độ Mở Khuôn320 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên1200x400 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới1200x550 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên70 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity150 ton
Hành Trình Gia Công200 mm
Tần Số Dập30~55 s.p.m
Hầu100
Độ Mở Khuôn400 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên700x580 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới1170x760 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity110 ton
Tần Số Dập35~65 s.p.m
Độ Mở Khuôn350 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên630x520 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới1070x680 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên90 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Hành Trình Gia Công200 mm
Tần Số Dập48~120 s.p.m
Độ Mở Khuôn450 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên1500x900 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới1500x1100 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên100 mm
Trục Chính30 kW

Máy Dập AIDA - PDA-20H

Thương hiệu: Aida
990.000.000 ₫
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity150 ton
Hành Trình Gia Công200 mm
Tần Số Dập30~55 s.p.m
Độ Mở Khuôn400 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên700 x 580 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới1170 x 760 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên100 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity80 ton
Hành Trình Gia Công160 mm
Tần Số Dập40~75 s.p.m
Hầu320
Kích Thước Bàn Gá Trên540×500 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới950×600 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên80 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity250 ton
Hành Trình Gia Công250 mm
Tần Số Dập20~40 s.p.m
Độ Mở Khuôn600 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên2100x1000 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới2400x1000 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên120 mm

Press Machine AMADA TPW-250

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity200 ton
Hành Trình Gia Công150 mm
Tần Số Dập35~65 s.p.m
Độ Mở Khuôn450 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên1850x650 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới2420x680 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên110 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hành Trình Gia Công50.8 mm
Tần Số Dập85~180 s.p.m
Kích Thước Bàn Gá Trên165x155 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới530x305 mm

Máy Dập AMADA TP-25

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity80 ton
Hành Trình Gia Công100 mm
Tần Số Dập55~110 s.p.m
Độ Mở Khuôn300 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên80 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hành Trình Gia Công600 mm
Độ Mở Khuôn1000 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên600x600 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới600x600x100 mm

Máy Ép Thủy Lực Komatsu UAS-400

Thương hiệu: Komatsu
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity300 ton
Hành Trình Gia Công500 mm
Độ Mở Khuôn515~1015 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên400x500 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới440x1000 mm
Trục Chính30 kW
Trọng Lượng20400 kg

Máy Dập Trục Vít ENOMOTO - 300VF

Thương hiệu: ENOMOTO
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tần Số Dập85~120 s.p.m

Máy Dập Bulong SAKAMURA BP-425

Thương hiệu: SAKAMURA
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Độ Mở Khuôn520 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên400x450 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới400x450 mm
Trục Chính3.7 kW
Trọng Lượng2000 kg
Kích Thước (DxRxC)1.83x1.12x2.46 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity110 ton
Hành Trình Gia Công180 mm
Tần Số Dập50 s.p.m
Độ Mở Khuôn350 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên90 mm
Trục Chính7.5 kW
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity150 ton
Hành Trình Gia Công200 mm
Tần Số Dập30~55 s.p.m
Độ Mở Khuôn400 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên700x580 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới1220x760 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên100 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity110 ton
Hành Trình Gia Công180 mm
Tần Số Dập35~55 s.p.m
Độ Mở Khuôn350 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên600x520 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới1080x680 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên90 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity110 ton
Hành Trình Gia Công180 mm
Tần Số Dập35~65 s.p.m
Độ Mở Khuôn350 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên600×520 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới1080×680 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên90 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity80 ton
Hành Trình Gia Công160 mm
Tần Số Dập40~75 s.p.m
Độ Mở Khuôn320 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên540×500 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới950×600 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên80 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity150 ton
Hành Trình Gia Công203.2 mm
Tần Số Dập30~40 s.p.m
Độ Mở Khuôn400 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên1490x550 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới2000x650 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên90 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity110 ton
Hành Trình Gia Công200 mm
Tần Số Dập30~60 s.p.m
Độ Mở Khuôn390 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên600x500 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới1100x700 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên100 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity45 ton
Hành Trình Gia Công100 mm
Tần Số Dập80 s.p.m
Độ Mở Khuôn250 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên400x300 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới800x450x85 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên60 mm
Hết hàng
Thương hiệu
Xem thêm

Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng chờ trong giây lát...