Trung Tâm Gia Công Đứng

(113 Sản phẩm)
Sắp xếp theo:
Bộ lọc
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1050x560 mm
Tải Trọng Tối Đa800 kg
Hành Trình X820 mm
Hành Trình Y510 mm
Hành Trình Z510 mm
Hệ Điều KhiểnFANUC-16i-M
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1700x850 mm mm
Tốc Độ Trục Chính25~6000rpm r/min
Trục Chính22/18.5 kW kW
Hành Trình X1270 mm mm
Hành Trình Y660 mm mm
Hành Trình Z650 mm mm
Số Dao Dự Trữ30 pcs
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn800x500 mm
Tốc Độ Trục Chính12000 r/min
Hành Trình X600 mm
Hành Trình Y500 mm
Hành Trình Z400 mm
Loại Đầu DaoBT 40
Hệ Điều KhiểnFANUC-16iM
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1350 x575 mm
Tốc Độ Trục Chính10~4000 r/min
Hành Trình X850 mm
Hành Trình Y500 mm
Hành Trình Z400 mm
Loại Đầu DaoBT50
Hệ Điều KhiểnProfessional A
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnFanuc -18Oi-B
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính6000 r/min
Hệ Điều KhiểnFanuc-15M
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính10000 r/min
Hệ Điều KhiểnFanuc-15M
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính4500 r/min
Hệ Điều KhiểnSEICOSΣ10

Trung tâm gia công đứng HITACHI SEIKI VK45

Thương hiệu: Hitachiseiki
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1200×600x4APC mm
Tốc Độ Trục Chính8000 r/min
Hành Trình X1300 mm
Hành Trình Y670 mm
Hành Trình Z670 mm
Loại Đầu DaoBT50
Số Pallet60 pcs
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1300×500 mm
Tốc Độ Trục Chính20~5000 r/min
Hành Trình X1050 mm
Hành Trình Y520 mm
Hành Trình Z520 mm
Loại Đầu DaoBT50
Số Pallet30 pcs
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn450×350 mm
Tốc Độ Trục Chính40~40000 r/min
Hành Trình X320 mm
Hành Trình Y280 mm
Hành Trình Z300 mm
Loại Đầu DaoHSK-E32
Số Pallet15 pcs
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1600x610 mm
Tốc Độ Trục Chính30~6000 r/min
Hành Trình X1300 mm
Hành Trình Y610 mm
Hành Trình Z560 mm
Số Dao Dự Trữ30
Loại Đầu DaoBT50
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn610x315 mm
Loại Đầu DaoBT30
Tốc Độ Trục Chính8000 r/min
Hành Trình X304 mm
Hành Trình Y254 mm
Hành Trình Z305 mm
Hệ Điều KhiểnFANUC- 18iM
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn610x315 mm
Loại Đầu DaoBT30
Tốc Độ Trục Chính8000 r/min
Hành Trình X304 mm
Hành Trình Y254 mm
Hành Trình Z305 mm
Hệ Điều KhiểnYASNUC
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnPro.3
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn920x430 mm
Tải Trọng Tối Đa600 kg
Loại Đầu DaoSK40
Tốc Độ Trục Chính20~8000 r/min
Trục Chính37 kW
Hành Trình X760 mm
Hành Trình Y410 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn305x460 mm
Tải Trọng Tối Đa60 kg
Loại Đầu DaoBT30
Tốc Độ Trục Chính300~15000 r/min
Trục Chính2.2 kW
Hành Trình X305 mm
Hành Trình Y254 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnCNC SIEMENS 840 D Powerline
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1100x600 mm
Tải Trọng Tối Đa1000 kg
Loại Đầu DaoBT40
Tốc Độ Trục Chính10000 r/min
Trục Chính22/18.5 kW
Hành Trình X800 mm
Hành Trình Y510 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn700x400 mm
Loại Đầu DaoBT40
Tốc Độ Trục Chính120~8000 r/min
Hành Trình X560 mm
Hành Trình Y410 mm
Hành Trình Z410 mm
Hệ Điều KhiểnOH-OSP-MU
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn600 x 450 mm
Loại Đầu DaoBT40
Tốc Độ Trục Chính50~10000 r/min
Hành Trình X600 mm
Hành Trình Y400 mm
Hành Trình Z350 mm
Hệ Điều KhiểnFANUC-16-M
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn2300 x 510 mm
Loại Đầu DaoBT40
Tốc Độ Trục Chính100 r/min
Hành Trình X1950 mm
Hành Trình Y510 mm
Hành Trình Z510 mm
Hệ Điều KhiểnMAZATROL FUSION 640M
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1050 x 560 mm
Loại Đầu DaoBT50
Tốc Độ Trục Chính8000 r/min
Trục Chính11/7.5 kW
Hành Trình X1020 mm
Hành Trình Y510 mm
Hành Trình Z510 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1050x560 mm
Tải Trọng Tối Đa800 kg
Loại Đầu DaoBT50
Tốc Độ Trục Chính25~6000 r/min
Hành Trình X820 mm
Hành Trình Y510 mm
Hành Trình Z510 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn800x410 mm
Tải Trọng Tối Đa500 kg
Loại Đầu DaoBT40
Tốc Độ Trục Chính25~8000 r/min
Trục Chính7.5/5.5 kW
Hành Trình X630 mm
Hành Trình Y410 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn900x410 mm
Tải Trọng Tối Đa500 kg
Loại Đầu DaoBT40
Tốc Độ Trục Chính40~10000 r/min
Trục Chính11 kW
Hành Trình X560 mm
Hành Trình Y410 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn2200x895 mm
Loại Đầu DaoBT50
Tốc Độ Trục Chính30~6000 r/min
Trục Chính15/18.5 kW
Hành Trình X2050 mm
Hành Trình Y850 mm
Hành Trình Z750 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1100x450 mm
Tốc Độ Trục Chính5000~50000 r/min
Hành Trình X600 mm
Hành Trình Y400 mm
Hành Trình Z400 mm
Hệ Điều KhiểnTOSNUC888
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1640x2600 mm
Loại Đầu DaoBT50
Tốc Độ Trục Chính3000 r/min
Hành Trình X1500 mm
Hành Trình Y2500 mm
Hành Trình Z500 mm
Số Dao Dự Trữ8
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1800x580 mm
Tải Trọng Tối Đa1200 kg
Loại Đầu DaoBT50
Tốc Độ Trục Chính4000 r/min
Hành Trình X1500 mm
Hành Trình Y600 mm
Hành Trình Z600 mm
Hết hàng
Thương hiệu
Xem thêm

Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng chờ trong giây lát...