HCM: 0915 210 869
Hà Nội: 0916 962 669

Trung Tâm Gia Công Đứng

(105 Sản phẩm)
Sắp xếp theo:
Bộ lọc
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn610x315 mm
Loại Đầu DaoBT30
Tốc Độ Trục Chính8000 r/min
Hành Trình X304 mm
Hành Trình Y254 mm
Hành Trình Z305 mm
Hệ Điều KhiểnYASNUC
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn610x315 mm
Loại Đầu DaoBT30
Tốc Độ Trục Chính8000 r/min
Hành Trình X304 mm
Hành Trình Y254 mm
Hành Trình Z305 mm
Hệ Điều KhiểnFANUC- 18iM
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính25~6000 r/min
Hệ Điều KhiểnFanuc 16i
1,200,000,000 VND
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnCNC SIEMENS 840 D Powerline
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1100x600 mm
Tải Trọng Tối Đa1000 kg
Loại Đầu DaoBT40
Tốc Độ Trục Chính10000 r/min
Trục Chính22/18.5 kW
Hành Trình X800 mm
Hành Trình Y510 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn700x400 mm
Loại Đầu DaoBT40
Tốc Độ Trục Chính120~8000 r/min
Hành Trình X560 mm
Hành Trình Y410 mm
Hành Trình Z410 mm
Hệ Điều KhiểnOH-OSP-MU
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn600 x 450 mm
Loại Đầu DaoBT40
Tốc Độ Trục Chính50~10000 r/min
Hành Trình X600 mm
Hành Trình Y400 mm
Hành Trình Z350 mm
Hệ Điều KhiểnFANUC-16-M
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn2300 x 510 mm
Loại Đầu DaoBT40
Tốc Độ Trục Chính100 r/min
Hành Trình X1950 mm
Hành Trình Y510 mm
Hành Trình Z510 mm
Hệ Điều KhiểnMAZATROL FUSION 640M
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1100x250 mm
Loại Đầu DaoNT40
Tốc Độ Trục Chính75~4000 r/min
Trục Chính1.5 kW
Hành Trình X550 mm
Hành Trình Y250 mm
Hành Trình Z350 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1050 x 560 mm
Loại Đầu DaoBT50
Tốc Độ Trục Chính8000 r/min
Trục Chính11/7.5 kW
Hành Trình X1020 mm
Hành Trình Y510 mm
Hành Trình Z510 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1050x560 mm
Tải Trọng Tối Đa800 kg
Loại Đầu DaoBT50
Tốc Độ Trục Chính25~6000 r/min
Hành Trình X820 mm
Hành Trình Y510 mm
Hành Trình Z510 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn800x410 mm
Tải Trọng Tối Đa500 kg
Loại Đầu DaoBT40
Tốc Độ Trục Chính25~8000 r/min
Trục Chính7.5/5.5 kW
Hành Trình X630 mm
Hành Trình Y410 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn900x410 mm
Tải Trọng Tối Đa500 kg
Loại Đầu DaoBT40
Tốc Độ Trục Chính40~10000 r/min
Trục Chính11 kW
Hành Trình X560 mm
Hành Trình Y410 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn2200x895 mm
Loại Đầu DaoBT50
Tốc Độ Trục Chính30~6000 r/min
Trục Chính15/18.5 kW
Hành Trình X2050 mm
Hành Trình Y850 mm
Hành Trình Z750 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1100x450 mm
Tốc Độ Trục Chính5000~50000 r/min
Hành Trình X600 mm
Hành Trình Y400 mm
Hành Trình Z400 mm
Hệ Điều KhiểnTOSNUC888
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1640x2600 mm
Loại Đầu DaoBT50
Tốc Độ Trục Chính3000 r/min
Hành Trình X1500 mm
Hành Trình Y2500 mm
Hành Trình Z500 mm
Số Dao Dự Trữ8
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1800x580 mm
Tải Trọng Tối Đa1200 kg
Loại Đầu DaoBT50
Tốc Độ Trục Chính4000 r/min
Hành Trình X1500 mm
Hành Trình Y600 mm
Hành Trình Z600 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn900 x 450 mm
Loại Đầu DaoBT40
Tốc Độ Trục Chính8000 r/min
Hành Trình X600 mm
Hành Trình Y410 mm
Hành Trình Z460 mm
Số Dao Dự Trữ20
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1900x600 mm
Loại Đầu DaoBT50
Tốc Độ Trục Chính10~3500 r/min
Hành Trình X1500 mm
Hành Trình Y600 mm
Hành Trình Z560 mm
Hệ Điều KhiểnFANUC-OM
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn750x500 mm
Tốc Độ Trục Chính10000 r/min
Hành Trình X600 mm
Hành Trình Y500 mm
Hành Trình Z400 mm
Hệ Điều KhiểnF-16M
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1050x560 mm
Tốc Độ Trục Chính20000 r/min
Hành Trình X820 mm
Hành Trình Y510 mm
Hành Trình Z510 mm
Loại Đầu DaoBT 40
Hệ Điều KhiểnFANUC-180is-MB
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính30~1300 r/min
Hệ Điều KhiểnOSP5000M
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnSEICOS A10M
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính10~4000 r/min
Hệ Điều KhiểnFanuc OM
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính10000 r/min
Hệ Điều KhiểnMAZATROL M-32
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính10~3500 r/min
Hệ Điều KhiểnFanuc 15M
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính6000~60000 r/min
Hệ Điều KhiểnTOSNUC-888
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính30~2000 r/min
Hệ Điều KhiểnOPUS-5000
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính10~2000 r/min
Hệ Điều KhiểnFanuc-15M
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính18000 r/min
Hệ Điều KhiểnMillPLUS IT(3D)
Hết hàng
Thương hiệu
Xem thêm

Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng chờ trong giây lát...