Trung Tâm Gia Công Ngang

(23 Sản phẩm)
Sắp xếp theo:
Bộ lọc
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn450x450x2APC mm
Tải Trọng Tối Đa3500 kg
Tốc Độ Trục Chính500~50000 r/min
Hành Trình X600 mm
Hành Trình Y600 mm
Hành Trình Z600 mm
Loại Đầu DaoBT30(HSK-A40)
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn315x315 mm
Tốc Độ Trục Chính12000 r/min
Hành Trình X500 mm
Hành Trình Y400 mm
Hành Trình Z300 mm
Số Dao Dự Trữ30
Loại Đầu DaoBT40
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn400x400x2APC mm
Tốc Độ Trục Chính60~12000 r/min
Hành Trình X560 mm
Hành Trình Y580 mm
Hành Trình Z510 mm
Số Dao Dự Trữ60
Loại Đầu DaoBT 40

Trung tâm gia công ngang HITACHI SEIKI - HG400

Thương hiệu: Hitachiseiki
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn800x800x2APC mm
Tốc Độ Trục Chính20~3600 r/min
Hành Trình X1120 mm
Hành Trình Y950 mm
Hành Trình Z850 mm
Số Dao Dự Trữ120
Loại Đầu DaoBT 50

Trung tâm gia công ngang HITACHI SEIKI - HG800

Thương hiệu: Hitachiseiki
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính8000 r/min
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn800x800 x7 APC mm
Tốc Độ Trục Chính35~4500 r/min
Hành Trình X1200 mm
Hành Trình Y950 mm
Hành Trình Z1000 mm
Số Dao Dự Trữ120
Loại Đầu DaoBT50
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn630x630x2APC mm
Tốc Độ Trục Chính60~10000 r/min
Hành Trình X1020 mm
Hành Trình Y820 mm
Hành Trình Z820 mm
Loại Đầu DaoBT 50
Hệ Điều KhiểnFANUC-16i-MB
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính5000 r/min
Hành Trình Y140 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1000x1000x2APC mm
Loại Đầu DaoBT50
Tốc Độ Trục Chính6000 r/min
Hành Trình X2030 mm
Hành Trình Y1650 mm
Hành Trình Z1200 mm
Số Dao Dự Trữ88
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn300x300x2APCx0.001° mm
Loại Đầu DaoBT40
Tốc Độ Trục Chính8000 r/min
Trục Chính15 kW
Hành Trình X508 mm
Hành Trình Y457 mm
Hành Trình Z355 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính5000 r/min
Hệ Điều KhiểnFanuc OM

Trung Tâm Gia Công Ngang WASINO MT-5H

Thương hiệu: WASINO
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính3600 r/min
Hệ Điều KhiểnFanuc-11MA

Trung Tâm Gia Công Ngang MORISEIKI MH80

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn300x300 mm
Tốc Độ Trục Chính6000 r/min
Trục Chính5.5/7.5 kW
Hành Trình X330 mm
Hành Trình Y250 mm
Hành Trình Z400 mm
Số Dao Dự Trữ32 pcs

Trung Tâm Gia Công Ngang TSUGAMI MA3H

Thương hiệu: TSUGAMI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính10000 r/min
Hệ Điều KhiểnFanuc OM

Trung Tâm Gia Công Ngang TSUGAMI FMA3

Thương hiệu: TSUGAMI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnFanuc 18iMA
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnFanuc-16iM

Trung Tâm Gia Công Ngang KITAMURA HX400I

Thương hiệu: KITAMURA
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnPro.3/Super GI.3
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnPro.3

Trung Tâm Gia Công Ngang MAKINO A55E

Thương hiệu: MAKINO
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnPro.3

Trung Tâm Gia Công Ngang MAKINO A-99

Thương hiệu: MAKINO
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnFanuc-18iM
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnMSC-501

Trung Tâm Gia Công Ngang MORISEIKI SH-400

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnMSC-501
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnFanuc-15M
Hết hàng
Trang

Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng chờ trong giây lát...