Tia Lửa Điện

(10 Sản phẩm)
Sắp xếp theo:
Bộ lọc
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Chi Tiết Lớn Nhất700x500x215 mm
Hành Trình X350 mm
Hành Trình Y250 mm
Wire Diameter0.15~0.3 mm
Max. Workpiece Weight450 kg
Filter TypePaper Filter 2/pcs
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Chi Tiết Lớn Nhất750x550x255 mm
Hành Trình X380 mm
Hành Trình Y280 mm
Wire Diameter0.1~0.3 mm
Max. Workpiece Weight500 kg
Filter TypePaper Filter 2/pcs
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Chi Tiết Lớn Nhất700x500x215 mm
Hành Trình X400 mm
Hành Trình Y300 mm
Wire Diameter0.15~0.3 mm
Max. Workpiece Weight500 kg
Filter TypePaper Filter 2/pcs
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Chi Tiết Lớn Nhất850x600x255 mm
Hành Trình X500 mm
Hành Trình Y300 mm
Wire Diameter0.15~0.3 mm
Max. Workpiece Weight600 kg
Filter TypePaper Filter 2/pcs
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Chi Tiết Lớn Nhất1000x700x345 mm
Hành Trình X650 mm
Hành Trình Y400 mm
Wire Diameter0.15~0.3 mm
Max. Workpiece Weight800 kg
Filter TypePaper Filter 2/pcs
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Chi Tiết Lớn Nhất1100x800x345 mm
Hành Trình X750 mm
Hành Trình Y450 mm
Wire Diameter0.15~0.3 mm
Max. Workpiece Weight1000 kg
Filter TypePaper Filter 2/pcs
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Chi Tiết Lớn Nhất1100x850x345 mm
Hành Trình X800 mm
Hành Trình Y500 mm
Wire Diameter0.15~0.3 mm
Max. Workpiece Weight1100 kg
Filter TypePaper Filter 2/pcs
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Chi Tiết Lớn Nhất1650x1200x495 mm
Hành Trình X1200 mm
Hành Trình Y800 mm
Wire Diameter0.2~0.33 mm
Max. Workpiece Weight4000 kg
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Chi Tiết Lớn Nhất2500x700x345 mm
Hành Trình X2000 mm
Hành Trình Y450 mm
Wire Diameter0.2~0.33 mm
Max. Workpiece Weight2500 kg
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Chi Tiết Lớn Nhất850x600x255 mm
Hành Trình X500 mm
Hành Trình Y300 mm
Wire Diameter0.1~0.3 mm
Max. Workpiece Weight600 kg
Filter TypePaper Filter 3/pcs
Trang

Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng chờ trong giây lát...