Máy Tiện CNC

(119 Sản phẩm)
Sắp xếp theo:
Bộ lọc
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Tối Đa350 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa1000 mm
Đường Kính Mâm Cặp12"
Trục Chính22/18.5 kW
Hành Trình X365 mm
Hành Trình Z1000 mm
Milling Tool Speed (rpm)25~2000 r/min
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Mâm Cặp380 mm
Tốc Độ Trục Chính20~2200 r/min
Hành Trình X265 mm
Hành Trình Z1550 mm
Hệ Điều KhiểnMITSUBISHI M70V
Trục Chính22/30 kW
Trọng Lượng9000 kg

Máy Tiện CNC MITSUBISHI - MALC-12A

Thương hiệu: MITSUBISHI
475.000.000 ₫
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Tối Đa1100 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa750 mm
Đường Kính Mâm Cặp1000 mm
Tốc Độ Trục Chính3~500 r/min
Số Dao Dự Trữ5
Hệ Điều KhiểnFanuc 6T
Trục Chính26 kW
890.000.000 ₫
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Tối Đaφ180 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa240 mm
Đường Kính Mâm Cặp150
Hành Trình X120 mm
Hành Trình Z280 mm
Số Dao Dự Trữ8
Hệ Điều KhiểnFANUC-0i-RD
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Mâm Cặp910 mm
Tốc Độ Trục Chính20~1200 r/min
Hành Trình X675 mm
Hành Trình Z2030 mm
Hệ Điều KhiểnSiemens 802
Đường Kính Tiện Qua Băng1000 mm
Đường Kính Tiện Qua Bàn Xa Dao600 mm

Máy Tiện CNC OKUMA LH-50-LBD

Thương hiệu: OKUMA
980.000.000 ₫
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Mâm Cặp1000 mm
Tốc Độ Trục Chính20~1200 r/min
Hệ Điều KhiểnOSP3000

Máy Tiện CNC OKUMA LH-501

Thương hiệu: OKUMA
685.000.000 ₫
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Qua Băng880 mm
Chiều Dài Chống Tâm4000 mm
Tốc Độ Trục Chính10 - 1120 r/min
Hành Trình X500 mm
Hành Trình Z4000 mm
Tail Stock Taper160
Hệ Điều KhiểnFANUC-15-TF

Máy tiện CNC DAINICHI - MX85X400

Thương hiệu: DAINICHI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Qua Băngφ650 mm
Chiều Dài Chống Tâm1500 mm
Hành Trình X380 mm
Hành Trình Z1570 mm
Hệ Điều KhiểnFANUC-20T

Máy tiện CNC DAINICHI - DLX65X150

Thương hiệu: DAINICHI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Qua Băngφ250 mm
Đường Kính Tiện Tối Đaφ250 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa555 mm
Hành Trình X195 mm
Hành Trình Z600 mm
Số Dao Dự Trữ12
Milling Tool Speed (rpm)4500 r/min

Máy tiện CNC NAKAMURA TOME - WT-250

Thương hiệu: NAKAMURA
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Mâm Cặp380
Tốc Độ Trục Chính 12-1400 r/min
Trục Chính18.5/22 kW
Hành Trình X235 mm
Hành Trình Z1050 mm
Số Dao Dự Trữ8
Trọng Lượng7500 kg

Máy Tiện CNC MORISEIKI - TL5B

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính4500 r/min
Hệ Điều KhiểnOSP-U100L

Máy Tiện CNC OKUMA LB-300

Thương hiệu: OKUMA
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính35~2500 r/min
Hệ Điều KhiểnMSC-516

Máy Tiện CNC MORISEIKI DL25

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnFanuc OTTC

Máy Tiện CNC MORISEIKI DL-25MC

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Mâm Cặp250/250 mm
Tốc Độ Trục Chính35-3500 r/min
Hệ Điều KhiểnFanuc OTC

Máy Tiện CNC NAKAMURA TW-30MM

Thương hiệu: NAKAMURA
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Qua Băng450 mm
Đường Kính Tiện Qua Bàn Xa Dao240 mm
Đường Kính Tiện Tối Đa450 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa600 mm
Tốc Độ Trục Chính75~4200 r/min
Trục Chính15/22 kW
Hành Trình XX1 : 185 mm , X2 : 80 mm

Máy tiện CNC Okuma LR15-MY

Thương hiệu: OKUMA
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Qua Băng520 mm
Tốc Độ Trục Chính30~ 3000 r/min
Hành Trình X260 mm
Hành Trình Z500 mm
Số Dao Dự Trữ10
Hệ Điều KhiểnMSC-518

Máy Tiện CNC MORISEIKI - CL-25A

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Qua Băngφ700 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa1020 mm
Đường Kính Mâm Cặp203
Hệ Điều KhiểnMSX501Ⅲ

Máy Tiện CNC MORISEIKI - MT200S

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Qua Băng400 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa920 mm
Đường Kính Mâm Cặp203&152
Tốc Độ Trục Chính5000 r/min
Hành Trình X920 mm
Hành Trình Z1076 mm
Hệ Điều KhiểnMSX501Ⅲ

Máy Tiện CNC MORISEIKI - MT1500

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Qua Băng500 mm
Đường Kính Tiện Tối Đaφ500 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa1000 mm
Tốc Độ Trục Chính45~5500 r/min
Hành Trình X430 mm
Hành Trình Z1090 mm
Hệ Điều KhiểnOSP-U100L

Máy Tiện CNC OKUMA - MACTURN30

Thương hiệu: OKUMA
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Qua Băng530 mm
Đường Kính Tiện Tối Đa230 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa300 mm
Tốc Độ Trục Chính50~6000 r/min
Trục Chính7.5/5.5 kW
Hành Trình X180 mm
Hành Trình Z335 mm

Máy Tiện CNC OKUMA - LB200

Thương hiệu: OKUMA
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Qua Băng530 mm
Đường Kính Tiện Tối Đa230 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa300 mm
Tốc Độ Trục Chính50~6000 r/min
Trục Chính7.5/5.5 kW
Hành Trình X180 mm
Hành Trình Z335 mm

Máy Tiện CNC OKUMA - LB200

Thương hiệu: OKUMA
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Qua Băng480 mm
Đường Kính Tiện Qua Bàn Xa Dao310 mm
Đường Kính Tiện Tối Đa250 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa500 mm
Đường Kính Mâm Cặp203
Tốc Độ Trục Chính3500 r/min
Số Dao Dự Trữ8

Máy Tiện CNC MORISEIKI - FRONTIER L1

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Qua Băng70 mm
Đường Kính Mâm Cặp203
Tốc Độ Trục Chính6000 r/min
Số Dao Dự Trữ6
Hệ Điều KhiểnF-18iT

Máy Tiện CNC MIYANO - LZ-01W

Thương hiệu: MIYANO
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Qua Băng910 mm
Đường Kính Tiện Qua Bàn Xa Dao760 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa1530 mm
Đường Kính Mâm Cặp508
Tốc Độ Trục Chính4~1010 r/min
Hành Trình X400 mm
Hành Trình Z1550 mm

Máy Tiện CNC MORISEIKI - SL-75B

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Mâm Cặp380
Tốc Độ Trục Chính25~2500 r/min
Trục Chính11 kW
Hành Trình X340 mm
Hành Trình Z810 mm
Số Dao Dự Trữ6
Trọng Lượng4500 kg

Máy Tiện CNC OKUMA - LS30-N

Thương hiệu: OKUMA
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Mâm Cặp80 mm
Tốc Độ Trục Chính200~5000 r/min

Máy Tiện CNC OCEAN 6N-3

Thương hiệu: OCEAN
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Mâm Cặp380 mm
Tốc Độ Trục Chính20~2200 r/min
Hệ Điều KhiểnMitsubishi

Máy Tiện CNC MITSUBISHI MALC-12A

Thương hiệu: MITSUBISHI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính2.2~315 r/min
Hệ Điều KhiểnFanuc 11T

Máy Tiện CNC TOSHIBA TXN-13

Thương hiệu: Toshiba
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Mâm Cặp250 mm
Tốc Độ Trục Chính12 ~ 1120 r/min
Hành Trình X450 mm
Hành Trình Z1070 mm
Hệ Điều KhiểnFanuc 20i-T

Máy Tiện CNC DAINICHI DL75x100 (2)

Thương hiệu: DAINICHI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính12 ~ 1120 r/min
Hệ Điều KhiểnFanuc 20i-T

Máy Tiện CNC DAINICHI DL75x100 (3)

Thương hiệu: DAINICHI
Hết hàng
Thương hiệu
Xem thêm

Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng chờ trong giây lát...