Xem thêm
Sản phẩm nổi bật
Thông số kỹ thuật
Đường Kính Tiện Tối Đa 370 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa 280 mm
Tốc Độ Trục Chính 4000 r/min
Hành Trình X 6.5 (165) mm
Hành Trình Z 13.0 (330) mm
Rapids (M/M) 30/30 m/min
Slide-Way Type LM

Trung tâm tiện ngang Hyundai Wia E160C - 4000RPM

Thương hiệu: Hyundai Wia

Thông số kỹ thuật
Kích Thước Bàn 1250x560 mm
Tải Trọng Tối Đa 1000 kg
Loại Đầu Dao ISO #40
Spindle Type 286/143 N.m
Tốc Độ Trục Chính 12,000 r.p.m (Direct) r/min
Trục Chính 15/11; 18.5/11; 25/22 kW
Hành Trình X 1100 mm

Trung tâm gia công đứng Hyundai Wia KF5600 - 12000RPM

Thương hiệu: Hyundai Wia

Thông số kỹ thuật
Đường Kính Tiện Tối Đa Ø410 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa 720 mm
Đường Kính Mâm Cặp 10"
Tốc Độ Trục Chính 3000 r/min
Hành Trình X 220 mm
Hành Trình Z 750 mm
Rapids (M/M) 25/30 m/min

Trung tâm tiện ngang Hyundai Wia L280 - 3000RPM

Thương hiệu: Hyundai Wia

Thông số kỹ thuật
Kích Thước Bàn 1800x850 mm
Tải Trọng Tối Đa 1000 kg
Loại Đầu Dao BT40
Spindle Type 120/73 N.m
Tốc Độ Trục Chính 12000 r/min
Trục Chính 25/10.5 kW
Hành Trình X 1600 mm

Trung tâm gia công đứng tốc độ cao Hyundai Wia F850 - 12000RPM

Thương hiệu: Hyundai Wia

Thông số kỹ thuật
Kích Thước Bàn 1050x460 mm
Tải Trọng Tối Đa 600 kg
Loại Đầu Dao ISO #40
Spindle Type 118/70 N.m
Tốc Độ Trục Chính 8,000-12,000 r.p.m(Direct). 15,000 rpm (Built- in r/min
Trục Chính 15/11; 18.5/11; 25/22 kW
Hành Trình X 900 mm

Trung tâm gia công đứng Hyundai Wia KF4600 - 12000RPM

Thương hiệu: Hyundai Wia

Thông số kỹ thuật
Đường Kính Tiện Tối Đa 370 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa 1180 mm
Đường Kính Mâm Cặp 15"
Tốc Độ Trục Chính 2000 r/min
Hành Trình X 320 mm
Hành Trình Z 1200 mm
Rapids (M/M) 20/25 m/min

Trung tâm tiện ngang Hyundai Wia L400MC

Thương hiệu: Hyundai Wia

Thông số kỹ thuật
Đường Kính Tiện Tối Đa 370 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa 300 mm
Đường Kính Mâm Cặp 6"
Tốc Độ Trục Chính 6000 r/min
Hành Trình X 450 mm
Hành Trình Z 300 mm
Rapids (M/M) 30/36 m/min

Trung tâm tiện bàn ngang Hyundai Wia KIT4500

Thương hiệu: Hyundai Wia

Thông số kỹ thuật
Kích Thước Bàn 3048x1524 mm
Tốc Độ Cắt 48000 mm/min
Công Suất 2 kW

Máy Cắt HK Laser PS3015

Thương hiệu: HK Laser

Xem thêm

Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng chờ trong giây lát...