Tia Lửa Điện

(42 Sản phẩm)
Sắp xếp theo:
Bộ lọc
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn740x590 mm
Hành Trình X450 mm
Hành Trình Y320 mm
Hành Trình Z300 mm
Hệ Điều KhiểnAD1

Máy Cắt Dây Amada AD-1 (3)

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn800x600 mm
Hành Trình X600 mm
Hành Trình Y400 mm
Hành Trình Z320 mm
Hệ Điều KhiểnAQ600

Máy Cắt Dây Sodick AQ600

Thương hiệu: SODICK
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn750x600 mm
Hành Trình X520 mm
Hành Trình Y370 mm
Hành Trình Z300 mm
Hệ Điều KhiểnRobocut anpha-1C
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn740x580 mm
Hành Trình X520 mm
Hành Trình Y370 mm
Hành Trình Z310 mm
Hành Trình U60 mm
Hành Trình V60 mm
Trọng Lượng2600 kg

Máy Cắt Dây CNC FANUC - α-1iA

Thương hiệu: Fanuc
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn530x370 mm
Hành Trình X320 mm
Hành Trình Y220 mm
Hành Trình Z180 mm
Hành Trình U60 mm
Hành Trình V60 mm
Trọng Lượng1800 kg

Máy Cắt Dây CNC FANUC - α-0iA

Thương hiệu: Fanuc
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn510x280 mm
Hành Trình X300 mm
Hành Trình Y200 mm
Hành Trình Z150 mm
Trọng Lượng1700 kg
Kích Thước (DxRxC)2.2x1.6x1.8 mm
Hệ Điều KhiểnFanuc 16W

Máy Cắt Dây CNC FANUC - Alpha-OB

Thương hiệu: Fanuc
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn740x590 mm
Hành Trình X450 mm
Hành Trình Y320 mm
Hành Trình Z300 mm
Hệ Điều KhiểnAD1

Máy Cắt Dây Amada AD-1

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn740x590 mm
Hành Trình X450 mm
Hành Trình Y320 mm
Hành Trình Z300 mm
Hệ Điều KhiểnAD-1

Máy Cắt Dây Amada AD-1 (2)

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn740x590 mm
Hành Trình X450 mm
Hành Trình Y320 mm
Hành Trình Z300 mm
Hệ Điều KhiểnAD-1

Máy Cắt Dây Amada AD-1 (4)

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn600x390 mm
Hành Trình X410 mm
Hành Trình Y260 mm
Hành Trình Z170 mm
Hệ Điều KhiểnHS-50A

Máy Cắt Dây Brother HS-50A

Thương hiệu: Brother
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn600x390 mm
Hành Trình X410 mm
Hành Trình Y260 mm
Hành Trình Z170 mm
Hệ Điều KhiểnHS50A

Máy Cắt Dây Brother HS50A

Thương hiệu: Brother
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnA300W

Máy Cắt Dây Sodick A300W

Thương hiệu: SODICK
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnA500

Máy Cắt Dây Sodick A500

Thương hiệu: SODICK
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnAQ550L

Máy Cắt Dây Sodick AQ550L

Thương hiệu: SODICK
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnBF280L

Máy Cắt Dây Sodick BF280L

Thương hiệu: SODICK
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnA500

Máy Cắt Dây Sodick A500 (2)

Thương hiệu: SODICK
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnDWC-110SZ

Máy Cắt Dây Mitsubishi DWC-110SZ

Thương hiệu: MITSUBISHI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnFX-30K

Máy Cắt Dây Mitsubishi FX-30K

Thương hiệu: MITSUBISHI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnRobocut-X-OB

Máy Cắt Dây Fanuc Robocut-X-OB

Thương hiệu: Fanuc
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnALPHA-OC

Máy Cắt Dây Fanuc ALPHA-OC

Thương hiệu: Fanuc
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều Khiểna-0C

Máy Cắt Dây Fanuc a-0C

Thương hiệu: Fanuc
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnHS-300

Máy Cắt Dây Brother HS-300

Thương hiệu: Brother
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnHS-70A

Máy Cắt Dây Brother HS-70A

Thương hiệu: Brother
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnAD-1

Máy Cắt Dây AMADA AD-1 (5)

Thương hiệu: Amada
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn380x380 mm
Hành Trình X200 mm
Hành Trình Y300 mm
Hành Trình Z300 mm

Máy Bắn Tia Sodick KICN

Thương hiệu: SODICK
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn300x600 mm
Hành Trình X300 mm
Hành Trình Y200 mm
Hành Trình Z250 mm
Hệ Điều KhiểnMARK 20

Máy Bắn Tia Sodick FS-SAP3

Thương hiệu: SODICK
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Bắn Tia CHARMILLES ROBOFORM C200

Thương hiệu: Charmilles
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Bắn Tia CHARMILLES ROBOFORM 100

Thương hiệu: Charmilles
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Bắn Tia CHARMILLES ROBOFORM 20

Thương hiệu: Charmilles
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Bắn Tia CHARMILLES FORM 20NC

Thương hiệu: Charmilles
Hết hàng
Trang

Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng chờ trong giây lát...