Aida

(32 Sản phẩm)
Sắp xếp theo:
Bộ lọc
Thông Số Kỹ Thuật

Bộ cấp phôi AIDA

Thương hiệu: Aida
350.000.000 ₫
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity1500 ton
Hành Trình Gia Công130 mm
Tần Số Dập40~85 s.p.m
Hầu310
Độ Mở Khuôn350 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên700 x 580 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới1170×600 mm
1.617.941.000 ₫
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity150 ton
Hành Trình Gia Công200 mm
Tần Số Dập30~55 s.p.m
Hầu100
Độ Mở Khuôn400 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên700x580 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới1170x760 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity110 ton
Tần Số Dập35~65 s.p.m
Độ Mở Khuôn350 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên630x520 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới1070x680 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên90 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Hành Trình Gia Công200 mm
Tần Số Dập48~120 s.p.m
Độ Mở Khuôn450 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên1500x900 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới1500x1100 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên100 mm
Trục Chính30 kW

Máy Dập AIDA - PDA-20H

Thương hiệu: Aida
990.000.000 ₫
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity150 ton
Hành Trình Gia Công200 mm
Tần Số Dập30~55 s.p.m
Độ Mở Khuôn400 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên700 x 580 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới1170 x 760 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên100 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity80 ton
Hành Trình Gia Công160 mm
Tần Số Dập40~75 s.p.m
Hầu320
Kích Thước Bàn Gá Trên540×500 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới950×600 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên80 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity200 ton
Hành Trình Gia Công150 mm
Tần Số Dập35~65 s.p.m
Độ Mở Khuôn450 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên1850x650 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới2420x680 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên110 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity80 ton
Hành Trình Gia Công100 mm
Tần Số Dập55~110 s.p.m
Độ Mở Khuôn300 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên80 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity110 ton
Hành Trình Gia Công180 mm
Tần Số Dập50 s.p.m
Độ Mở Khuôn350 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên90 mm
Trục Chính7.5 kW
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity150 ton
Hành Trình Gia Công200 mm
Tần Số Dập30~55 s.p.m
Độ Mở Khuôn400 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên700x580 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới1220x760 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên100 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity110 ton
Hành Trình Gia Công180 mm
Tần Số Dập35~55 s.p.m
Độ Mở Khuôn350 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên600x520 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới1080x680 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên90 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity110 ton
Hành Trình Gia Công180 mm
Tần Số Dập35~65 s.p.m
Độ Mở Khuôn350 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên600×520 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới1080×680 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên90 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity80 ton
Hành Trình Gia Công160 mm
Tần Số Dập40~75 s.p.m
Độ Mở Khuôn320 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên540×500 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới950×600 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên80 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hành Trình Gia Công170 mm
Tần Số Dập25~55 s.p.m
Độ Mở Khuôn605 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên2100x700 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới2700x920 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hành Trình Gia Công140 mm
Tần Số Dập70 s.p.m
Độ Mở Khuôn300 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên480x400 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới870x520 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên70 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hành Trình Gia Công200 mm
Tần Số Dập30~55 s.p.m
Kích Thước Bàn Gá Trên700X580 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới1220x760 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên100 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hành Trình Gia Công25 mm
Tần Số Dập160~400 s.p.m
Độ Mở Khuôn300 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên800x450 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới900x600 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên50 mm

Máy Dập Thủy Lực AIDA PDA-80L

Thương hiệu: Aida
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hành Trình Gia Công80 mm
Tần Số Dập90~150 s.p.m
Độ Mở Khuôn200 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên380x300 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới710x380 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên55 mm

Máy Dập Thủy Lực AIDA PC-3

Thương hiệu: Aida
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Độ Mở Khuôn370 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên370x500 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Dập Thủy Lực AIDA PK-40

Thương hiệu: Aida
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Dập Thủy Lực AIDA CI-8(2)

Thương hiệu: Aida
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Dập Thủy Lực AIDA NC1-6

Thương hiệu: Aida
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hết hàng
Trang

Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng chờ trong giây lát...