Amada

(168 Sản phẩm)
Sắp xếp theo:
Bộ lọc
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity60 ton
Hành Trình Gia Công120 mm
Tần Số Dập80 s.p.m
Độ Mở Khuôn320 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên1200x400 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới1200x550 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên70 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity60 ton
Hành Trình Gia Công160 mm
Tần Số Dập40~75 s.p.m
Độ Mở Khuôn330 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên500x400 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới9200x550 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên70 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity80 ton
Hành Trình Gia Công100 mm
Hầu400
Độ Mở Khuôn370 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity20 ton
Hành Trình Gia Công37 mm
Tần Số Dập780 s.p.m
Số Dao Dự Trữ58 (2AI)
Trọng Lượng18000 kg
Thông Số Kỹ Thuật
Trục Chính3.7 kW
Trọng Lượng3300 kg
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity20 ton
Hành Trình Gia Công100 mm
Hầu200
Độ Mở Khuôn370 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity80 ton
Hành Trình Gia Công100 mm
Hầu400
Độ Mở Khuôn370 mm
Trục Chính5.5 kW
Trọng Lượng5000 kg
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity30 ton
Hành Trình Gia Công32 mm
Trọng Lượng11600 kg

Turret Punch Press - AMADA - PEGA-357

Thương hiệu: Amada

1.600.000.000 VND
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity30 ton
Hành Trình Gia Công32 mm
Tần Số Dập350 s.p.m
Trọng Lượng11600 kg
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity100 ton
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity125 ton
Hành Trình Gia Công180 mm
Hầu410
Độ Mở Khuôn450 mm
Slide Adjusting Motor11 kW
Trọng Lượng7500 kg
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity80 ton
Hành Trình Gia Công200 mm
Hầu420
Độ Mở Khuôn470 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity30 ton
Tần Số Dập350 s.p.m
Số Dao Dự Trữ45(4A/l)
Trọng Lượng10200 kg
Kích Thước (DxRxC)4128x2790x2029 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Hành Trình Gia Công40 mm
Độ Dày Vật Liệu Tối Đa6 mm
Số Dao Dự Trữ58 pcs

Máy Đột CNC AMADA VIP 345

Thương hiệu: Amada

590.000.000 VND
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity30 ton
Hành Trình Gia Công32 mm
Tần Số Dập350 s.p.m
Độ Mở Khuôn235 mm
Số Piston58(2AI) pcs
Trục Chính5.5 kW
Trọng Lượng11.6 kg
Thông Số Kỹ Thuật
Chiều Dày Cắt4.5 mm
Chiều Dài Cắt2500 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity30 ton
Hành Trình Gia Công32 mm
Tần Số Dập350 s.p.m
Độ Mở Khuôn235 mm
Số Piston58(2AI) pcs
Trục Chính5.5 kW
Trọng Lượng11600 kg
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity300 ton
Hành Trình Gia Công250 mm
Hầu400
Độ Mở Khuôn470 mm
Trục Chính22 kW
Trọng Lượng36.9 kg
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn740x590 mm
Hành Trình X450 mm
Hành Trình Y320 mm
Hành Trình Z300 mm
Hệ Điều KhiểnAD1

Máy Cắt Dây Amada AD-1

Thương hiệu: Amada

242.000.000 VND
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn740x590 mm
Hành Trình X450 mm
Hành Trình Y320 mm
Hành Trình Z300 mm
Hệ Điều KhiểnAD-1

Máy Cắt Dây Amada AD-1 (4)

Thương hiệu: Amada

242.000.000 VND
Thông Số Kỹ Thuật
Hành Trình Gia Công50.8 mm
Tần Số Dập85~180 s.p.m
Kích Thước Bàn Gá Trên165x155 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới530x305 mm

Máy Dập AMADA TP-25

Thương hiệu: Amada

Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Chiều Dài Cắt3000 mm
Trục Chính11 kW
Số Chân Kẹp Phôi13 pcs pcs

Máy Cắt AMADA M3060

Thương hiệu: Amada

Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Chiều Dày Cắt3.2 mm
Trục Chính2.2 kW
Trọng Lượng1100 kg
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity80 ton
Hành Trình Gia Công100 mm
Hầu400
Độ Mở Khuôn370 mm
Trục Chính5.5 kW
Trọng Lượng5000 kg

Press Brake Machine - AMADA - FBD8025

Thương hiệu: Amada

Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật

Digitizing Scanner - AMADA FV-4848

Thương hiệu: Amada

Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Chi Tiết Lớn Nhất406x508 mm
Loại Điều Khiển CắtCưa Vòng
Trục Chính3.7 kW
Trọng Lượng3000 kg
Kích Thước (DxRxC)2.9x2.3x2.5 mm

Máy Cưa AMADA - HFA 400S

Thương hiệu: Amada

Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity125 ton
Hành Trình Gia Công100 mm
Hầu400
Độ Mở Khuôn370 mm
Trục Chính11 kW

Máy Chấn AMADA - FBD1253

Thương hiệu: Amada

Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước BànФ410 mm
Kích Thước Chi Tiết Lớn Nhất406x508 mm
Loại Điều Khiển CắtCưa Vòng
Trục Chính5.5 kW
Trọng Lượng3000 kg
Kích Thước (DxRxC)2.9x2.3x2.5 mm

Máy Cưa AMADA - HFA 400S

Thương hiệu: Amada

Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn3000x1500 mm
Hành Trình X3420 mm
Hành Trình Y1550 mm
Hành Trình Z200 mm
Công Suất4 kW
Trọng Lượng14630 kg
Kích Thước (DxRxC)9.7x2.5x2.25 mm

Máy Cắt Laser AMADA - F0-3015

Thương hiệu: Amada

Hết hàng

Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng chờ trong giây lát...