Flow

(11 Sản phẩm)
Sắp xếp theo:
Bộ lọc
Thông Số Kỹ Thuật
Max. Rapid Traverse10 m/min
Repeatability±0.06 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Max. Rapid Traverse20 m/min
Repeatability±0.050 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Max. Rapid Traverse12.7 m/min
Repeatability±0.050 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Max. Rapid Traverse36 m/min
Repeatability±0.025 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Max. Rapid Traverse17.78 m/min
Repeatability±0.03 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Linear Straightness Accuracy±0.0015 in/1ft [±0.0381 mm/0.3 m] mm/m
Repeatability0.001 in [0.03 mm] mm
Hành Trình Z12 in / 24 in [305 mm] / [610 mm] mm
Thông Số Kỹ Thuật
Linear Straightness Accuracy±0.0015 in/3 ft [±0.038 mm/m] mm/m
Repeatability0.001 in [0.03 mm] mm
Hành Trình Z12 in / 24 in [305 mm] / [610 mm] mm
Thông Số Kỹ Thuật
Linear Straightness Accuracy±0.0021 in/3 ft [±0.053 mm/m] mm/m
Repeatability0.0014 in [0.035 mm] mm
Hành Trình Z12 in [305 mm] mm
Thông Số Kỹ Thuật
Linear Straightness Accuracy±0.003 in/3 ft [±0.083 mm/m] mm/m
Repeatability0.0015 in [0.038 mm] mm
Đầu CắtPure Waterjet/ Pivot+ Waterjet/ Programmable Z-axis
Hành Trình Z8 in [203 mm] mm
Thông Số Kỹ Thuật
Linear Straightness Accuracy±0.005 in/3 ft [±0.13 mm/m] mm/m
Repeatability0.0025 in [0.064 mm] mm
Đầu CắtPure Waterjet/ Standard Abrasive Waterjet/ Programmable Z-axis
Hành Trình Z7 in [178 mm] mm
Hệ Điều KhiểnRoll around control
Thông Số Kỹ Thuật
Max. Rapid Traverse590 in/min [15 m/min] m/min
Linear Straightness Accuracy±0.0008 in/1ft [±0.02 mm/0.3 m] mm/m
Repeatability0.0004 in [0.01 mm] mm
Hành Trình Z6 in [150 mm] mm
Trang

Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng chờ trong giây lát...