Komatsu

(72 Sản phẩm)
Sắp xếp theo:
Bộ lọc
Thông Số Kỹ Thuật
Chiều Dài Chấn2550 mm
Hành Trình Gia Công150 mm
Capacity80 ton
Hầu250
Độ Mở Khuôn450 mm
Số Piston2 pcs
Trọng Lượng8000 kg

Máy Chấn KOMATSU - PAS80x255

Thương hiệu: Komatsu
800.000.000 ₫
Thông Số Kỹ Thuật
Hành Trình Gia Công100 mm
Tần Số Dập80 s.p.m
Độ Mở Khuôn250 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên400x300 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới800x450x65 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên60 mm
Trọng Lượng3500 kg

Máy Dập Thủy Lực KOMATSU OBS-45-2

Thương hiệu: Komatsu
158.000.000 ₫
Thông Số Kỹ Thuật
Hành Trình Gia Công150 mm
Tần Số Dập50~120 s.p.m
Độ Mở Khuôn480 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên1800x1000 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới1800x1000x170 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên120 mm
Trọng Lượng32000 kg

Máy Dập KOMATSU E2P 200

Thương hiệu: Komatsu
990.000.000 ₫
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity200 ton
Hành Trình Gia Công100 mm
Tần Số Dập30~70 s.p.m
Độ Mở Khuôn475 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên1550x850 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới1550x950 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên100 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity160 ton
Hành Trình Gia Công185 mm
Hầu400
Độ Mở Khuôn400 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Chiều Dày Cắt6.5 mm
Chiều Dài Cắt4100 mm
Hầu330
Số Chân Kẹp Phôi18 pcs
Trọng Lượng9000 kg
Kích Thước (DxRxC)2.2x4.39x1.8 mm

Máy Cắt KOMATSU - SHS6

Thương hiệu: Komatsu
720.000.000 ₫
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity200 ton
Chiều Dài Chấn4000 mm
Hành Trình Gia Công185 mm
Hầu400
Độ Mở Khuôn375 mm
Số Piston2 pcs
Trục Chính18.5 kW

Máy Chấn KOMATSU - PHS200X400

Thương hiệu: Komatsu
790.000.000 ₫
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity110 ton
Hành Trình Gia Công185 mm
Hầu400
Độ Mở Khuôn400 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Chiều Dày Cắt25 mm
Hành Trình X3360 mm
Hành Trình Y1600 mm
Hành Trình Z170 mm
Công Suất30 kW
Hệ Điều KhiểnFanuc - 21M

Máy Cắt Plasma KOMATSU - TFP-3051

Thương hiệu: Komatsu
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hành Trình Gia Công600 mm
Độ Mở Khuôn1000 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên600x600 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới600x600x100 mm

Máy Ép Thủy Lực Komatsu UAS-400

Thương hiệu: Komatsu
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity110 ton
Chiều Dài Chấn2550 mm
Hành Trình Gia Công185 mm
Hầu400
Độ Mở Khuôn375 mm
Số Piston2 pcs
Trục Chính11 kW

Máy Chấn KOMATSU - PHS100x255

Thương hiệu: Komatsu
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity80 ton
Hành Trình Gia Công165 mm
Hầu400
Độ Mở Khuôn355 mm

Máy Chấn KOMATSU - PHS80X255

Thương hiệu: Komatsu
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Chiều Dày Cắt6.5 mm
Chiều Dài Cắt4100 mm

Máy Cắt KOMATSU - SHS6X410

Thương hiệu: Komatsu
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity50 ton
Chiều Dài Chấn2550 mm
Hành Trình Gia Công165 mm
Hầu400
Độ Mở Khuôn355 mm

Máy Chấn KOMATSU - PHS50X255

Thương hiệu: Komatsu
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity45 ton
Hành Trình Gia Công100 mm
Tần Số Dập80 s.p.m
Độ Mở Khuôn250 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên400x300 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới800x450x85 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên60 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity45 ton
Hành Trình Gia Công60 mm
Tần Số Dập50~100 s.p.m
Độ Mở Khuôn350 mm
Kích Thước Bàn Gá Trên400x300 mm
Kích Thước Bàn Gá Dưới800x400x110 mm
Khoảng Điều Chỉnh Bàn Trên60 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Capacity450 ton
Chiều Dài Chấn6200 mm
Hành Trình Gia Công315 mm
Hầu400
Độ Mở Khuôn630 mm
Số Piston2 pcs
Trục Chính37 kW

Máy Chấn KOMATSU - PHS450X620

Thương hiệu: Komatsu
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Chiều Dài Chấn2550 mm
Hành Trình Gia Công165 mm

Máy Chấn KOMATSU PHS80x255

Thương hiệu: Komatsu
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Chiều Dài Chấn2000 mm
Hành Trình Gia Công150 mm

Máy Chấn KOMATSU PHS80x200

Thương hiệu: Komatsu
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Chiều Dài Chấn2550 mm
Hành Trình Gia Công150 mm

Máy Chấn KOMATSU PHS50x255

Thương hiệu: Komatsu
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Chấn KOMATSU PHS160x310

Thương hiệu: Komatsu
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Chấn KOMATSU PHS110x255

Thương hiệu: Komatsu
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Chấn KOMATSU PHS50x200

Thương hiệu: Komatsu
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Chấn KOMATSU PHS110x310

Thương hiệu: Komatsu
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Chấn KOMATSU PHS25x125

Thương hiệu: Komatsu
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Chấn KOMATSU PHS80x200 (2)

Thương hiệu: Komatsu
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Chấn KOMATSU PHS80x200 (3)

Thương hiệu: Komatsu
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Chấn KOMATSU PAS80x255 (2)

Thương hiệu: Komatsu
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Chấn KOMATSU PHS-80x2000

Thương hiệu: Komatsu
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Chấn KOMATSU PH9 35x125

Thương hiệu: Komatsu
Hết hàng

Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng chờ trong giây lát...