MAKINO

(42 Sản phẩm)
Sắp xếp theo:
Bộ lọc
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn800x320 mm
Loại Đầu DaoBT40
Tốc Độ Trục Chính40~4000 r/min r/min
Hành Trình X550 mm
Hành Trình Y320 mm
Hành Trình Z350 mm
Trọng Lượng2700 kg

Trung Tâm Gia Công MAKINO - KE-55

Thương hiệu: MAKINO
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn800x500 mm
Tốc Độ Trục Chính12000 r/min
Hành Trình X600 mm
Hành Trình Y500 mm
Hành Trình Z400 mm
Loại Đầu DaoBT 40
Hệ Điều KhiểnFANUC-16iM
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1350 x575 mm
Tốc Độ Trục Chính10~4000 r/min
Hành Trình X850 mm
Hành Trình Y500 mm
Hành Trình Z400 mm
Loại Đầu DaoBT50
Hệ Điều KhiểnProfessional A
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1100x250 mm
Tốc Độ Trục Chính130~2200 r/min
Hành Trình X550 mm
Hành Trình Y250 mm
Hành Trình Z350 mm
Loại Đầu DaoBT40

Máy Phay - MAKINO - KJP

Thương hiệu: MAKINO
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1100x250 mm
Loại Đầu DaoNT40
Tốc Độ Trục Chính75~4000 r/min
Trục Chính1.5 kW
Hành Trình X550 mm
Hành Trình Y250 mm
Hành Trình Z350 mm

Máy phay MAKINO - KSJP-55

Thương hiệu: MAKINO
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1100x250 mm
Tốc Độ Trục Chính75~4000 r/min
Hành Trình X550 mm
Hành Trình Y250 mm
Hành Trình Z350 mm
Loại Đầu DaoBT40

Máy phay MAKINO - KSJP

Thương hiệu: MAKINO
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn450×350 mm
Tốc Độ Trục Chính40~40000 r/min
Hành Trình X320 mm
Hành Trình Y280 mm
Hành Trình Z300 mm
Loại Đầu DaoHSK-E32
Số Pallet15 pcs
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnPro.3
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn800x450 mm
Loại Đầu DaoBT40
Tốc Độ Trục Chính60-6000 r/min
Trục Chính3.7/5.5 kW
Hành Trình X600 mm
Hành Trình Y400 mm
Hành Trình Z400 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn800x320 mm
Tải Trọng Tối Đa200 kg
Loại Đầu DaoBT40
Tốc Độ Trục Chính40~4000 r/min
Trục Chính3.7/5.5 kW
Hành Trình X550 mm
Hành Trình Y320 mm

Trung Tâm Gia Công MAKINO - KE-55

Thương hiệu: MAKINO
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn800x320 mm
Loại Đầu DaoBT40
Tốc Độ Trục Chính40~4000 r/min
Trục Chính3.7/5.5 kW
Hành Trình X550 mm
Hành Trình Y320 mm
Hành Trình Z350 mm

Trung Tâm Gia Công MAKINO - KE-55

Thương hiệu: MAKINO
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1900x600 mm
Loại Đầu DaoBT50
Tốc Độ Trục Chính10~3500 r/min
Hành Trình X1500 mm
Hành Trình Y600 mm
Hành Trình Z560 mm
Hệ Điều KhiểnFANUC-OM
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính10~4000 r/min
Hệ Điều KhiểnFanuc OM
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính200~20000 r/min
Hệ Điều KhiểnFanuc (Pro.3) 16i MA

Trung Tâm Gia Công Đứng MAKINO V33

Thương hiệu: MAKINO
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính14000 r/min
Hệ Điều KhiểnPro.3
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính14000 r/min
Hệ Điều KhiểnPro.3
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính14000 r/min
Hệ Điều KhiểnPro.3
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính10~5000 r/min
Hệ Điều KhiểnF-11M
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnFanuc (Pro.3) 16i MA
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnPro.3
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnFanuc 16M (Pro 3)
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnFanuc
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnFanuc 11M
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnPro.5
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnFanuc 16iMA
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnFanuc 16MC
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnFanuc 16MC
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnPro.3
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnPro.5/Super GI.4
Hết hàng
Trang

Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng chờ trong giây lát...