MORISEIKI

(47 Sản phẩm)
Sắp xếp theo:
Bộ lọc
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn315x315 mm
Tốc Độ Trục Chính12000 r/min
Hành Trình X500 mm
Hành Trình Y400 mm
Hành Trình Z300 mm
Số Dao Dự Trữ30
Loại Đầu DaoBT40
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Qua Băngφ435 mm
Chiều Dài Chống Tâm850 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa850 mm
Tốc Độ Trục Chính32~1800 r/min

Máy tiện MORISEIKI - MS-850

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Mâm Cặp380
Tốc Độ Trục Chính 12-1400 r/min
Trục Chính18.5/22 kW
Hành Trình X235 mm
Hành Trình Z1050 mm
Số Dao Dự Trữ8
Trọng Lượng7500 kg

Máy Tiện CNC MORISEIKI - TL5B

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Tốc Độ Trục Chính35~2500 r/min
Hệ Điều KhiểnMSC-516

Máy Tiện CNC MORISEIKI DL25

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnFanuc OTTC

Máy Tiện CNC MORISEIKI DL-25MC

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Chiều Cao Tâmφ440 mm
Đường Kính Mài Tối Đaφ220 mm
Hành Trình X150 mm
Hành Trình Y600 mm
Tốc Độ Đá Mài800~7000 r/min
Trọng Lượng1800 kg
Hệ Điều KhiểnFANUC - 0i-TD

Máy Mài CNC MINAKUCHI - LEO-600-F4-W

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn1100x600 mm
Tải Trọng Tối Đa1000 kg
Loại Đầu DaoBT40
Tốc Độ Trục Chính10000 r/min
Trục Chính22/18.5 kW
Hành Trình X800 mm
Hành Trình Y510 mm
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Qua Băng520 mm
Tốc Độ Trục Chính30~ 3000 r/min
Hành Trình X260 mm
Hành Trình Z500 mm
Số Dao Dự Trữ10
Hệ Điều KhiểnMSC-518

Máy Tiện CNC MORISEIKI - CL-25A

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn400x400x2APC mm
Loại Đầu DaoHSK-A63
Tốc Độ Trục Chính12000 r/min
Hành Trình X558 mm
Hành Trình Y508 mm
Hành Trình Z508 mm

Trung Tâm Gia Công MORISEIKI - SH400

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Qua Băngφ700 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa1020 mm
Đường Kính Mâm Cặp203
Hệ Điều KhiểnMSX501Ⅲ

Máy Tiện CNC MORISEIKI - MT200S

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Qua Băng400 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa920 mm
Đường Kính Mâm Cặp203&152
Tốc Độ Trục Chính5000 r/min
Hành Trình X920 mm
Hành Trình Z1076 mm
Hệ Điều KhiểnMSX501Ⅲ

Máy Tiện CNC MORISEIKI - MT1500

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Qua Băng480 mm
Đường Kính Tiện Qua Bàn Xa Dao310 mm
Đường Kính Tiện Tối Đa250 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa500 mm
Đường Kính Mâm Cặp203
Tốc Độ Trục Chính3500 r/min
Số Dao Dự Trữ8

Máy Tiện CNC MORISEIKI - FRONTIER L1

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn900 x 450 mm
Loại Đầu DaoBT40
Tốc Độ Trục Chính8000 r/min
Hành Trình X600 mm
Hành Trình Y410 mm
Hành Trình Z460 mm
Số Dao Dự Trữ20
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Tiện Qua Băng910 mm
Đường Kính Tiện Qua Bàn Xa Dao760 mm
Chiều Dài Tiện Tối Đa1530 mm
Đường Kính Mâm Cặp508
Tốc Độ Trục Chính4~1010 r/min
Hành Trình X400 mm
Hành Trình Z1550 mm

Máy Tiện CNC MORISEIKI - SL-75B

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Mâm Cặp250 mm
Tốc Độ Trục Chính35-3500 r/min
Hệ Điều KhiểnFanuc 10T

Máy Tiện CNC MORISEIKI SL-25B5

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Mâm Cặp370 mm
Tốc Độ Trục Chính25~2500 r/min
Hệ Điều KhiểnFanuc 15TF

Máy Tiện CNC MORISEIKI SL-35B

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnFanuc OTC

Máy Tiện CNC MORISEIKI SL-35B (2)

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnFanuc mf-D4

Máy Tiện CNC MORISEIKI DL-25MC (2)

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Mâm Cặp250 mm
Tốc Độ Trục Chính12 ~ 1120 r/min
Hành Trình X450 mm
Hành Trình Z1070 mm
Hệ Điều KhiểnFanuc 18TC

Máy Tiện CNC MORISEIKI VL25

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Mâm Cặp300 mm
Hệ Điều KhiểnFanuc 18TC

Máy Tiện CNC MORISEIKI VL25 (2)

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Mâm CặpCOLLET CHUCK mm
Hệ Điều KhiểnFanuc OTTC

Máy Tiện CNC MORISEIKI DL-20MFD4

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Đường Kính Mâm Cặp250 mm
Hệ Điều KhiểnFANUC 10T

Máy Tiện CNC MORISEIKI SL-25B/1000

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnFanuc 15TT

Máy Tiện CNC MORISEIKI ZL-25B

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnFANUC 10TF

Máy Tiện CNC MORISEIKI SL-20

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnFanuc 10T

Máy Tiện CNC MORISEIKI SL25B

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnFanuc 15T

Máy Tiện CNC MORISEIKI SL-25B/5

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnMF-T4 (FANUC)

Máy Tiện CNC MORISEIKI SL-25B5 (2)

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnFANUC O-TT

Máy Tiện CNC MORISEIKI ZL-15SM

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnMF-D6

Máy Tiện CNC MORISEIKI ZL-15SMC

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnMSC-501

Máy Tiện CNC MORISEIKI SL150MC

Thương hiệu: MORISEIKI
Hết hàng
Trang

Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng chờ trong giây lát...