SODICK

(17 Sản phẩm)
Sắp xếp theo:
Bộ lọc
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn800x600 mm
Hành Trình X600 mm
Hành Trình Y400 mm
Hành Trình Z320 mm
Hệ Điều KhiểnAQ600

Máy Cắt Dây Sodick AQ600

Thương hiệu: SODICK
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật

Máy Bắn Tia SODICK AP3R

Thương hiệu: SODICK
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnSodick
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnA300W

Máy Cắt Dây Sodick A300W

Thương hiệu: SODICK
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnA500

Máy Cắt Dây Sodick A500

Thương hiệu: SODICK
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnAQ550L

Máy Cắt Dây Sodick AQ550L

Thương hiệu: SODICK
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnBF280L

Máy Cắt Dây Sodick BF280L

Thương hiệu: SODICK
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnA500

Máy Cắt Dây Sodick A500 (2)

Thương hiệu: SODICK
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn380x380 mm
Hành Trình X200 mm
Hành Trình Y300 mm
Hành Trình Z300 mm

Máy Bắn Tia Sodick KICN

Thương hiệu: SODICK
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn300x600 mm
Hành Trình X300 mm
Hành Trình Y200 mm
Hành Trình Z250 mm
Hệ Điều KhiểnMARK 20

Máy Bắn Tia Sodick FS-SAP3

Thương hiệu: SODICK
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnMARK XI B

Máy Bắn Tia Sodick FS-A850

Thương hiệu: SODICK
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnMark-22

Máy Bắn Tia Sodick EDM A85R

Thương hiệu: SODICK
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnMARK 22

Máy Bắn Tia Sodick A65

Thương hiệu: SODICK
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnMARK 21

Máy Bắn Tia Sodick A30R

Thương hiệu: SODICK
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnMARK20C

Máy Bắn Tia Sodick AP1

Thương hiệu: SODICK
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnAP3R-4 MARK-21

Máy Bắn Tia Sodick FS-SAP3 (2)

Thương hiệu: SODICK
Hết hàng
Thông Số Kỹ Thuật
Hệ Điều KhiểnMARK21

Máy Bắn Tia Sodick FS-SAP3 (3)

Thương hiệu: SODICK
Hết hàng
Trang

Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng chờ trong giây lát...