Mold Machining - Hi-Mold6500

Mã sản phẩm: Hi-Mold6500

Tính năng nổi bật:
CODE Hi-Mold6500
Product Name Mold Machining Group Vertical Machining Centers
Brand HYUNDAI Model Hi-Mold6500
Product Year   Origin/Made in Korea
Status Available Warehouse Vietnam

Không bảo hành

Xem chi tiết

Chính sách thanh toán

Xem chi tiết

Dọn kho máy CNC In trang này

Wall type machining center for utmost quality of molding
High-precision spindle design with precision angular contact bearing
20,000 rpm built-in spindle for high quality surface finish (Option : 24,000 rpm)
Ball screw nut cooling system on all axes is standard
Hyundai WIA mold package delivers optimal processing of mold parts

Description Unit Hi-MOLD6500
Table Size mm 1,200 x 650
Max. Load Capacity kg 1000
Spindle Driving Method - Built in
Spindle Taper - BBT40
Spindle RPM r/min 20,000
Spindle Power kw 22/18.5
Spindle Torque N.m 53/37(39/27.3)
Travel(X/Y/Z) mm 1,100/650/550
Rapid Feed Rate(X/Y/Z) m/min 40/40/40
Slide Type - LM
No. of Tools EA 30
Tool Change Time sec 5
(Chip To Chip)
CNC - F31iB
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn 1200x650 mm
Tải Trọng Tối Đa 1000 kg
Loại Đầu Dao BBT40
Spindle Type 53/37(39/27.3) N.m
Tốc Độ Trục Chính 20000 r/min
Trục Chính 22/18.5 kW
Hành Trình X 1100 mm
Hành Trình Y 650 mm
Hành Trình Z 550 mm
Rapids (M/M) 40/40/40 m/min
Slide-Way Type LM
Số Dao Dự Trữ 30 EA
Tool Change Time (C/C) 5 sec
Sản phẩm tương tự
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn 1250x560 mm
Tải Trọng Tối Đa 1000 kg
Loại Đầu Dao ISO #40
Spindle Type 286/143 N.m
Tốc Độ Trục Chính 8,000- 12,000 r.p.m (Direct). 15,000-20,000 rpm (Built- in) r/min
Trục Chính 15/11; 18.5/11; 25/22 kW
Hành Trình X 1100 mm
1.844.000.000
1.620.000.000
-12%
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn 1800x850 mm
Tải Trọng Tối Đa 1000 kg
Loại Đầu Dao BT40
Spindle Type 120/73 N.m
Tốc Độ Trục Chính 12000 r/min
Trục Chính 25/10.5 kW
Hành Trình X 1600 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn 1050x460 mm
Tải Trọng Tối Đa 600 kg
Loại Đầu Dao ISO #40
Spindle Type 118/70 N.m
Tốc Độ Trục Chính 8,000-12,000 r.p.m(Direct). 15,000 rpm (Built- in r/min
Trục Chính 15/11; 18.5/11; 25/22 kW
Hành Trình X 900 mm
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn 850x460 mm
Tải Trọng Tối Đa 200 kg
Loại Đầu Dao BBT30
Spindle Type 45/21 N.m
Trục Chính 14.1/4.1 kW
Hành Trình X 700 mm
Hành Trình Y 450 mm

Tapping Center - i-CUT450T

Thương hiệu: Hyundai Wia

Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn 1800x700 mm
Tải Trọng Tối Đa 2000 kg
Loại Đầu Dao BBT50
Spindle Type 893/732 N.m
Tốc Độ Trục Chính 4500 r/min
Trục Chính 18.5/15 kW
Hành Trình X 1550 mm

Heavy-Duty Cutting - F750B

Thương hiệu: Hyundai Wia

Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước Bàn 630x400 mm
Tải Trọng Tối Đa 300 kg
Loại Đầu Dao HSK-A63
Spindle Type 153/123 N.m
Tốc Độ Trục Chính 15000 r/min
Trục Chính 31/25 kW
Rapids (M/M) 50/50/50 m/min

5 Axis M/C - XF6300

Thương hiệu: Hyundai Wia

Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng chờ trong giây lát...